09/04/2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-21 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης προέβη στην επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2020-2021 με βάση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Συνολικά υπήρχαν 58 αιτήσεις που όλες έγιναν δεκτές.

Μετά από έλεγχό των δεδομένων υπολογισμού του τύπου επιλογής και εφαρμογή του, έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα.

Η παρουσίαση είναι με σειρά επιτυχίας.

 

A/A

Α.Μ. ΦΟΙΤΗΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ

 

1

1052281

303,90

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

2

1058717

301,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

3

1058769

300,30

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

4

1058795

300,30

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

5

1058743

290,30

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

6

1052285

289,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

7

1052288

286,20

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

8

1058738

285,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

9

1052293

284,70

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

10

1064474

283,70

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

11

1058741

283,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

12

1052302

282,90

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

13

1058759

277,80

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

14

1058751

277,20

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

15

1052270

276,80

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

16

1046788

274,40

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

17

1052253

274,30

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

18

1052248

271,90

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

19

1046754

271,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

20

1046775

270,10

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

21

1046745

269,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

22

1046718

268,30

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

23

1052234

265,80

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

24

1058734

264,90

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

25

1052286

264,20

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

26

1058794

262,30

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

27

1046753

259,80

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

28

1057592

257,80

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

29

1052277

257,30

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

30

1052239

257,10

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

31

1058709

256,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

32

1052225

255,90

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

33

1046707

255,40

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

34

1046731

255,20

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

35

1046730

254,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

36

1052272

254,20

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

37

1058752

253,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

38

1046747

252,90

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

39

1058727

252,20

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

40

1052215

251,70

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

41

1046741

251,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

42

1049751

249,80

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

43

1057728

249,40

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

44

1058082

247,90

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

 

Ακολουθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων

A/A

ΑΜ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ

 

45

1051298

246,70

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

46

1052265

246,50

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

47

1052289

243,10

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

48

1046758

240,40

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

49

1056010

239,80

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

50

1052224

239,40

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

51

1046725

236,80

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

52

1064753

236,10

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

53

1046761

227,30

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

54

1051295

224,10

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

55

1064467

215,70

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

56

1063901

209,00

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

57

1046698

192,20

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

58

1046766

148,40

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αιτούμενοι μπορούν εντός πέντε (5) ημερών, μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις στην Γραμματεία ηλεκτρονικά (archisec@upatras.gr).

Στην αίτησή τους θα τεκμηριώνουν τους λόγους της ένστασής του.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή ενστάσεων.

Ως φορείς Πρακτικής Άσκησης γίνονται δεκτοί αποκλειστικά μόνο ιδιωτικοί φορείς και ειδικότερα αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες (όχι ατομικά κατασκευαστικά γραφεία), Ν.Π.Ι.Δ. επιστημονικές εταιρίες ιδιωτικού δικαίου, κλπ.

Δεν γίνονται δεκτά γραφεία μηχανικών άλλων ειδικοτήτων πλην αρχιτεκτόνων, ατομικά κατασκευαστικά γραφεία, γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και γραφεία διδασκόντων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δεν γίνονται επίσης δεκτοί φορείς του δημοσίου.

Οι επιλεγέντες που έχουν δηλώσει φορείς πρακτικής άσκησης που εμπίπτουν στην κατηγορία των μη δεκτών φορέων ή όσοι δεν έχουν οριστικοποιήσει τον φορέα απασχόλησης, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανεύρεση νέων φορέων πρακτικής άσκησης.

Η τελική επιλογή φορέων υπόκειται στην έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.