23/01/2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποδοκιμάζει την αυταρχική πρακτική της κατάληψης των χωρών του Τμήματος που εμποδίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και απαγορεύει σε φοιτητές, καθηγητές και διοικητικούς υπαλλήλους να έχουν πρόσβαση στους χώρους εργασίας τους.
Η πρακτική αυτή, που οπτικοποιείται με την τοποθέτηση αλυσίδων στις εισόδους των κτιρίων του ΤΑΜ, υπονομεύει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
Η Συνέλευση του ΤΑΜ εκφράζει την πολύ μεγάλη ανησυχία της ως προς την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου και τη δυνατότητα διεξαγωγής της εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου, η ολοκλήρωση της οποίας έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 9/2.