13/05/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ.

Ενημερώνουμε τους ΕΠΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ φοιτητές (11ο εξάμηνο και άνω) ότι, από τη Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024, μπορούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://progress.upatras.gr, να δηλώσουν τα οφειλόμενα χειμερινά μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2024.

Οι φοιτητές με ακαδ. έτος εισαγωγής έως και το 2013-2014, να αποστείλουν email στον κ. Ξ. Χριστοδούλου phondasx@upatras.gr τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν.

Προϋπόθεση επιλογής των παραπάνω μαθημάτων είναι η προηγούμενη δήλωσή τους.

Ενημερώνουμε τους επί διπλώματι φοιτητές, ότι μαθήματα τα οποία είχαν δηλώσει στην επί διπλώματι του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 και δεν εξετάσθηκαν, ΔΕΝ θα τα ξαναδηλώσουν καθώς υπάρχει ήδη ανοιχτή δήλωση.

Τα μαθήματα που μπορούν να εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

ARC_230 Δομική Μηχανική 1

ARC_303 Αειφορία και Περιβάλλον 1

ARC_373 Ιστορία Τέχνης 1 (υπάρχει ήδη ανοιχτή δήλωση)

ARC_311 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1 (υπάρχει ήδη ανοιχτή δήλωση)

ARC_330Α Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3 (υπάρχει ήδη ανοιχτή δήλωση)

ARC_215 Γεωμετρία (υπάρχει ήδη ανοιχτή δήλωση)

ARC_410 Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1 (υπάρχει ήδη ανοιχτή δήλωση)

ARC_430 Θεωρία Αρχιτεκτονικής 3 (υπάρχει ήδη ανοιχτή δήλωση)

ARC_610 Οικοδομική 1

ARC_630 Οικοδομική 3

ARC_991 Διπλωματική Εργασία 1

Διευκρινίζεται ότι μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα γίνει δεκτή καμία δήλωση μαθημάτων.

Από τη Γραμματεία