05/06/2019

Με το υπ΄αριθ. 86646/Ζ1/30-05-2019 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, που αφορά την διαδικασία χορήγησης στεγαστικού επιδόματος ακαδ. έτους 2018-2019, καθορίζεται το διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Για ενημέρωσή σας δείτε τους παρακάτω συνδέσμους: 

Παροχές  http://www.upatras.gr/el/node/6028

Εγκύκλιος http://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/announcements/egkyklios...

Από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας