28/03/2024
Έντυπο Πληροφόρησης Συμμετεχόντων
Τίτλος έρευνας: Μελλοντικές προσδοκίες και παράγοντες διαμόρφωσης των αποφάσεων σταδιοδρομίας: Συγκριτική ανάλυση Ελλήνων φοιτητών στην Ελλάδα και απόδημων Ελλήνων φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Υπεύθυνη έρευνας: Κωνσταντίνα Ασημακοπούλου 1
Επόπτης καθηγητής: Ανδρόνικος Καλίρης, PhD, Postdoc2
Για παράπονα: m.vryonides@euc.ac.cy (Αντιπρύτανης έρευνας & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων)
Αγαπητοί Συμμετέχοντες,
Έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε σε έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής εργασίας για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική» του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το παρόν έντυπο θα σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες προκειμένου να μπορέσετε να αποφασίσετε, αφού πρώτα ενημερωθείτε, για το αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στην έρευνα. Αν αποφασίσετε να συμμετάσχετε θα σας ζητηθεί να υπογράψετε το έντυπο συγκατάθεσης. Επιπλέον, αν υπάρχει κάτι που δεν είναι σαφές ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το παρόν ενημερωτικό κείμενο, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διερεύνηση και σύγκριση των απόψεων για την ανάπτυξη σταδιοδρομίας μεταξύ των γηγενών φοιτητών στην Ελλάδα και απόδημων φοιτητών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ειδικότερα, η εμπειρία σας ως προπτυχιακoί φοιτητές σε ελληνικά πανεπιστήμια, θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση σχετικά με τις προσδοκίες σταδιοδρομίας που διαμορφώνουν οι νέοι στην Ελλάδα συγκριτικά με τις αντίστοιχες εμπειρίες των νέων στις ΗΠΑ.
Η διεξαγωγή της έρευνας χωρίζεται σε δύο φάσεις:
 Στην πρώτη φάση θα κληθείτε να γράψετε μέσω google form μια σύντομη παράγραφο σχετικά με τους στόχους και τις επιθυμίες ζωής και σταδιοδρομίας.
 Στη δεύτερη φάση της έρευνας, θα διεξαχθεί μια εξ αποστάσεως ομαδική εστιασμένη συζήτηση (Focus Group) για ζητήματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας διάρκειας περίπου 45’ μέσω πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων (Webex), στην οποία θα επιλεχθούν για συμμετοχή με τυχαίο τρόπο μόνο κάποιοι από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην πρώτη φάση.
Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συμμετοχή σας οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε. Επιπλέον, τα δεδομένα της έρευνας είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν από την ερευνήτρια μόνο για σκοπούς ανάλυσης.
Ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον σας στην έρευνά μου!
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνα Ασημακοπούλου
ΦΟΡΜΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Σύνδεσμος συμμετοχής στην έρευνα:  https://forms.gle/y5Ry7B2BfQNAkPE3A