12/02/2019

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος σε πανελλήνιο φοιτητικό διαγωνισμό διαπραγμάτευσης

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να προσκαλέσω το τμήμα σας να συμμετάσχει στον 1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Διαπραγματεύσεων (Athens Negotiations Tournament) προωθώντας την προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 & 14 Απριλίου του 2019 στην Αθήνα με συμμετοχή τριμελών ομάδων από προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς φοιτητές από Ελλάδα & Κύπρο και την υποστήριξη 40 εθελοντών.

Ο A.N.T. είναι μια ευκαιρία να σας φέρει κοντά με φοιτητές (μεταπτυχιακούς και/ή προπτυχιακούς) από διάφορα πανεπιστήμια της χώρας με σκοπό να αναδειχθούν οι διαπραγματευτικές σας δεξιότητες συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια των ελληνικών Πανεπιστημίων και στην ακαδημαϊκή αριστεία.

Οι ενδιαφερόμενες ομάδες θα χρειαστεί να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019 στον ιστότοπο της διοργάνωσης: ant.aueb.gr . Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει των σπουδών που έχουν ολοκληρώσει, την ενδεχόμενη εργασιακή/εθελοντική τους εμπειρία, τυχόν βραβεύσεις και διακρίσεις τους, τη γεωγραφική προέλευση της ομάδας, καθώς και από το συνοδευτικό video όπου θα επεξηγούν τους λόγους για τους οποίους εκτιμούν ότι θα πρέπει να επιλεγούν για να συμμετάσχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: ant.aueb.gr ή στα social media. Εκεί, περιγράφονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία και η οργάνωση του διαγωνισμού, καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.

 

Ηλίας Καπουτσής

Επίκουρος Καθηγητής ΟΠΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος Α.Ν.Τ.

Ιστοσελίδα διαγωνισμού: http://ant.aueb.gr