01/02/2024

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ’ αριθ. 229/31.1.2024 έκτακτη συνεδρίαση), διαπίστωσε ομόφωνα ότι:

Η μαζική εξέταση μαθημάτων με διαδικτυακά μέσα δεν διασφαλίζει το αδιάβλητο των εξετάσεων, ιδίως λόγω των δυνατοτήτων που δίνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη

και αποφάσισε ομόφωνα ότι:

  1. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εξέταση με διαδικτυακά μέσα των φοιτητών Erasmus, καθώς και των πτυχιακών, διπλωματικών, μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών
  2. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου που δεν θα εξεταστούν στην παρούσα εξεταστική περίοδο, θα εξεταστούν σε διευρυμένη εξεταστική μαζί με τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου.
  3. Οι περιπτώσεις (1) και (2) είναι εφαρμοστέες για τα Τμήματα, τα οποία τελούν υπό κατάληψη.
  4. Η περίοδος 10-18 Φεβρουαρίου 2024 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εξετάσεων.

Σε συνέχεα της απόφασης της Συγκλήτου, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων θα ολοκληρώσει διαδικτυακά τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.
Οι παρουσιάσεις των ΔΕ θα γίνουν όπως έχουν προγραμματιστεί την Πέμπτη 8/2 και την Παρασκευή 9/2 – το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα.

Εφόσον το Τμήμα παραμείνει σε κατάληψη:

  1. Οι παρουσιάσεις των ΔΕ θα γίνουν μέσω Zoom και οι παρουσιάσεις των ΕΕ δεν θα πραγματοποιηθούν.
  2. Όλες οι εξετάσεις/παρουσιάσεις των υπολοίπων μαθημάτων και εργαστηρίων μεταφέρονται στην εξεταστική του Ιουνίου. Εξαιρούνται οι φοιτητές Erasmus που θα εξεταστούν και θα βαθμολογηθούν τώρα.
  3. Η εβδομάδα 12/2-16/2 παραμένει κενή και η αρχή του εαρινού εξαμήνου είναι η Δευτέρα 19/2.