16/01/2023

Τελευταία εξέταση μαθήματος arc_213_ Μαθηματικά 1 & arc_224 Μαθηματικά 2

Οι φοιτητές επί διπλώματι που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα arc_213 Μαθηματικά 1, παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν στην Γραμματεία (phondasx@upatras.gr) μέχρι την 22/1/2023, από το πανεπιστημιακό τους email, για να καταρτιστούν οι ομάδες εξέτασης.

Οι φοιτητές επί διπλώματι που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα arc_224 Μαθηματικά 2 και δεν έχουν δηλώσει στην ψηφιακή Γραμματεία (progress), παρακαλούνται να το γνωστοποιήσουν στην Γραμματεία(phondasx@upatras.gr) μέχρι την 22/1/2023, από το πανεπιστημιακό τους email, για να καταρτιστεί η ομάδα εξέτασης.