21/04/2021

 

Σας ενημερώνουμε ότι συνήλθε η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Οι ενστάσεις που κατατέθηκαν και εξετάστηκαν ήταν δύο. Μία από αυτές έγινε δεκτή και η άλλη απορρίφθηκε.

Ο τελικός κατάλογος επιλεχθέντων και επιλαχόντων διαμορφώθηκε ως εξής:

Η παρουσίαση είναι με σειρά επιτυχίας.

A/A

ΑΜ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ

 

1

1052281

303,9

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

2

1058717

301,5

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

3

1058769

300,3

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

4

1058795

300,3

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

5

1058743

290,3

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

6

1052285

289,5

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

7

1052288

286,2

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

8

1058738

285

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

9

1052293

284,7

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

10

1064474

283,7

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

11

1058741

283,5

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

12

1052302

282,9

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

13

1058759

277,8

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

14

1058751

277,2

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

15

1052270

276,8

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

16

1046788

274,4

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

17

1052253

274,3

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

18

1052248

271,9

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

19

1046754

271

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

20

1046775

270,1

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

21

1049751

269,8

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

22

1046745

269,5

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

23

1046718

268,3

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

24

1052234

265,8

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

25

1058734

264,9

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

26

1052286

264,2

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

27

1058794

262,3

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

28

1046753

259,8

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

29

1057592

257,8

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

30

1052277

257,3

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

31

1052239

257,1

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

32

1058709

256,5

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

33

1052225

255,9

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

34

1046707

255,4

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

35

1046731

255,2

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

36

1046730

254,5

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

37

1052272

254,2

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

38

1058752

253

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

39

1046747

252,9

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

40

1058727

252,2

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

41

1052215

251,7

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

42

1046741

251

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

43

1057728

249,4

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

44

1058082

247,9

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

 

 

Ακολουθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων

A/A

ΑΜ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ

 

45

1051298

246,70

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

46

1052265

246,50

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

47

1052289

243,10

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

48

1046758

240,40

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

49

1056010

239,80

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

50

1052224

239,40

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

51

1046725

236,80

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

52

1064753

236,10

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

53

1046761

227,30

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

54

1051295

224,10

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

55

1064467

215,70

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

56

1063901

209,00

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

57

1046698

192,20

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

58

1046766

148,40

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

 

Οι παρακάτω φοιτητές που έκαναν ένσταση είναι:

ΑΜ

 

1052242

Απόρριψη

1049751

Αποδοχή

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Παρακαλούνται, οι επιλεχθέντες να φροντίσουν για την οριστικοποίηση των φορέων που θα συνεργαστούν στο Πρόγραμμα.

Ως φορείς Πρακτικής Άσκησης γίνονται δεκτοί αποκλειστικά μόνο ιδιωτικοί φορείς και ειδικότερα αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες (όχι ατομικά κατασκευαστικά γραφεία), Ν.Π.Ι.Δ. επιστημονικές εταιρίες ιδιωτικού δικαίου, κλπ.

Δεν γίνονται δεκτά γραφεία μηχανικών άλλων ειδικοτήτων πλην αρχιτεκτόνων, ατομικά κατασκευαστικά γραφεία, γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και γραφεία διδασκόντων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δεν γίνονται επίσης δεκτοί φορείς του δημοσίου.

Οι επιλεγέντες που έχουν δηλώσει φορείς πρακτικής άσκησης που εμπίπτουν στην κατηγορία των μη δεκτών φορέων ή όσοι δεν έχουν οριστικοποιήσει τον φορέα απασχόλησης, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανεύρεση νέων φορέων πρακτικής άσκησης.

Η τελική επιλογή φορέων υπόκειται στην έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.