16/02/2023
ΘΕΜΑ: «Υποτροφίες Ουγγρικής κυβέρνησης θέρους 2023»
Δια του παρόντος ανακοινώνεται ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας καλεί ξένους πολίτες να
δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποτροφίες θέρους 2023, που αφορούν σπουδές σε
διάφορα ιδρύματα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και την 30η Μαρτίου 2023.
Οι γενικοί όροι, οι προϋποθέσεις των υποτροφιών, ο κατάλογος των ιδρυμάτων και των
ακαδημαϊκών προγραμμάτων, διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο:
Οι αιτήσεις και τα έντυπα των αιτήσεων:
Για επιπρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου bilateral@tpf.hu