04/03/2021

Σας αποστέλλουμε έγγραφο με συνοδευτικά αρχεία σχετικά με τη
χορήγηση υποτροφιών της κυβέρνησης του Ισραήλ προς ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα