14/06/2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.06.Α/20533/29-05-2019 εισερχόμενο έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης:

(1). Την Τρίτη 25 και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί το 4o Ετήσιο Διήμερο Συνέδριο –Έκθεση «Sm@rt Cities–Digit@lCitizens".

(2). Το Συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  του Υπουργείου Υποδομών  και  Μεταφορών,  της Γενικής  Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών  και  Ταχυδρομείων του  Υπουργείου  Ψηφιακής  Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών  και  Ενημέρωσης και  της Εθνικής  Επιτροπής  Τηλεπικοινωνιών  και Ταχυδρομείων και την υποστήριξη θεσμικών και επαγγελματικών Φορέων όπως του Συνδέσμου  Επιχειρήσεων  Πληροφορικής  &  Επικοινωνιών  Ελλάδας  (ΣΕΠΕ),  του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών –ΕΕΛΛΑΚ, του Ελληνικού Δικτύου Επαγγελματιών Πληροφορικής (HePIS) και του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών. Οι  θεματολογικές  ενότητες  επικεντρώνονται  σε  σειρά σημαντικών  θεμάτων,  που αφορούν: στις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες μέσω των Δήμων και των Περιφερειών,στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη κ.α

Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου:

Τρίτη 25 Ιουνίου (ώρα 09:00 έως 17:00)

 • Ο Μετασχηματισμός των Κλασικών Υπηρεσιών. Οι Αλλαγές και οι νέες Προκλήσεις για τις Πόλεις από την Ψηφιακή Τεχνολογία.
 • Από τις Κλασικές Δημοτικές Διοικητικές Δομές στις Ψηφιακές και «Ανοικτές» Υπηρεσίες στον Δημότη και στην Τοπική Οικονομία
 • Η Ορθολογική Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων, Περιβάλλοντος, Μεταφορών στις Νέες «Ευφυείς Πόλεις»
 • Η Αστική και η Βιώσιμη Ανάπτυξη μέσα από την Αξιοποίηση «Ευφυών», Ψηφιακών και Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Υποδομών.
 • Πολιτισμός, η Πολιτιστική Κληρονομία, η Παράδοση και ο Τουρισμός, Παράγοντες Ανάπτυξης των Πόλεων στην Ψηφιακή Εποχή [Ειδική Συνεδριακή Ενότητα]
 • GDPR στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Ψηφιακή Ασφάλεια σε Διαδικτυακές Υποδομές, Portalsκαι Υπηρεσίες [Ειδική Συνεδριακή Ενότητα]
 • Ολομέλεια Α ́ ημέρας: Στρατηγικές και Τεχνολογικές Αρχές και Επιλογές για την Μετάβαση από την Συμβατική στην «Έξυπνη» Πόλη

Απονομή Διακρίσεων «Smart Cities Awards»

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 (ώρα 09:00 έως 15:00)

 • Ψηφιακές Υλοποιήσεις και Υποδομές στην Εξυπηρέτηση του Δημότη. Παρεμβάσεις, «Έξυπνα» Έργα και Υπηρεσίες για μια Ψηφιακή Πόλη
 • Η Ψηφιακή Τεχνολογία, η Ορθολογική Διαχείριση Πόρων και η Στροφή προς τις Στοχευμένες Υπηρεσίες στις Σύγχρονες Πόλεις
 • Ψηφιακές Υποδομές και Υπηρεσίες για την Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας, της Ορθολογικής Διαχείρισης, της Εξοικονόμησης Πόρων και της Διεύρυνσης Εσόδων εν Μέσω Κρίσης.
 • Ολομέλεια Β ́ ημέρας: Θεσμικές και Διοικητικές προϋποθέσεις για τον Μετασχηματισμό της Συμβατικής πόλης σε «Έξυπνη».

Απονομή Διακρίσεων «Smart Cities Awards»

Οι Ομιλήτριες  και οι Ομιλητές θα παρουσιάσουν προς τις κυρίες και κυρίους Συνέδρους εφαρμογές και πρακτικές «Εξυπνων Πόλεων», που αφορούν συγκεκριμένα:

 • Tο ΕΣΠΑ και τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις στις επενδύσεις των «Εξυπνων Πόλεων».
 • Την Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των Δήμων και Περιφερειών. Ανάπτυξης της τοπικής επιχειρηματικότητας με αιχμή την καινοτομία.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον.
 • Τον Εκσυγχρονισμόψηφιακών υποδομών για την αξιοποίηση προηγμένων υπηρεσιών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς του πολίτες –δημότες.
 • Την Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των Δήμων και των Περιφερειών με γνώμονα την αξιοποίηση των Δράσεων του ΕΣΠΑ.
 • Σειρά τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν: Ψηφιακά Δίκτυα διανομής Υδάτων και Ενέργειας, Ιντερνετ των Πραγμάτων, Ευφυείς Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ψηφιακές υποδομές και κατασκευή χώρων στάθμευσης, ψηφιακή ενημέρωση δημοτών, συνεργασία δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών και άλλοι τομείς με έμφαση την αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών και τεχνολογιών

(3). Στοιχεία διεξαγωγής του Συνεδρίου:
Τόπος: Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, ΤΚ 10437)
Ημερομηνία: Τρίτη 25 Ιουνίου (ώρα 09:00 έως 17:00) και Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 (ώρα 09:00 έως 15:00)
Είσοδος: Ελεύθερη συμμετοχή (δωρεάν) χωρίς την καταβολή συμμετοχής.
Απαραίτητη η ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής στο site: https://www.mitropolis.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104225585, 2104225520, info@teamworks.gr.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσι