Εκδρομή στη Νότια Πελοπόννησο

από 27 ως 29 Μαΐου 2005

 

- Ναός Επικουρείου Απόλλωνος στη Φιγάλεια

- Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα

- Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη Σπάρτη

- Μυστράς

- Μονεμβασία