Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη, Νίκαια και Προύσα

από 2 ως 8 Μαΐου 2006

 

(Σημειώσεις Σ. Μαμαλούκος)