Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Καππαδοκία

από 10 ως 22 Ιουλίου 2009

 

(Σημειώσεις Σ. Μαμαλούκος, Γ. Αντωνίου, Μαριάννα Οικονόμου, Αναστασία Ευθυμίου)