Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη

από 12 ως 17 Ιουλίου 2010

 

(Σημειώσεις Σ. Μαμαλούκος)