03/09/2019

Η  εξέταση των μαθημάτων επιλογής ARC_E111 Ειδικά Κεφάλαια Αποκαταστάσεων 1 και ARC_E204 Ειδικά Κεφάλαια Αποκαταστάσεων 2  Θα γίνουν  την  Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, και ώρα 16.00 – 18.00 μμ., μετά τις εξετάσεις της Οικοδομικής Τεχνολογίας.