06/12/2022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΥ

Εάν κάποιος φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, μπορεί ο ίδιος με φυσική παρουσία ή κάποιος νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος:

1. Συμπληρωμένη την σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

2. Την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (εάν την είχε παραλάβει)

3. Το Βιβλιάριο Υγειονομικής Περίθαλψης του Παν/μίου Πατρών (εάν υπάρχει).

4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνει ότι ’’Δεν κρατώ δωμάτιο στην Εστία, δεν έχω πάρει κουπόνια σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 και δεν μου έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης.’’

Σας γνωρίζουμε  ότι η διαδικασία διαγραφής μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως και η διαδικασία είναι η εξής:

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο νέο του Τμήμα που έχει επιτύχει και στη συνέχεια να ζητηθεί αυτεπάγγελτα το αποφοιτήριό του από την αντίστοιχη Γραμματεία

Ο ενδιαφερόμενος αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με email στη Γραμματεία

1. Συμπληρωμένη την σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

2. Την ακαδημαϊκή του ταυτότητα (πάσο) και αν την έχει απωλέσει βεβαίωση απώλειας από αστυνομικό τμήμα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986

3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που να δηλώνει ότι ’’Δεν κρατώ δωμάτιο στην Εστία, δεν έχω πάρει κουπόνια σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 και δεν μου έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης.’’

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από την εφαρμογή www.gov.gr [1], και ειδικότερα από τον σύνδεσμο: 

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delos....

Για την έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο gov.gr ή στο Taxisnet και τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου. Η εν λόγω Υπεύθυνη δήλωση είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορεί ο ενδιαφερόμενος να την αποστείλει και ηλεκτρονικά σε δημόσια υπηρεσία.

Το αποφοιτήριο θα αποσταλεί στο πανεπιστημιακό email του ενδιαφερόμενου καθώς και στην αντίστοιχη Γραμματεία που θα μετεγγραφεί.

Από τη Γραμματεία

τηλέφωνο επικοινωνίας για διαγραφή: 2610969913, αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Φιλιπποπούλου