08/09/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΥ

Εάν κάποιος φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, θα πρέπει ο ίδιος με φυσική παρουσία ή κάποιος νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος:

____________________________________________________________________________________

Η διαδικασία διαγραφής μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως, ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει  να εγγραφεί στο νέο του Τμήμα που έχει επιτύχει,  με την διαδικασία που ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδέιας.

Στην συνέχεια για να ζητήσει το αποφοιτήριό του από την Γραμματεία της σχολής που αποχωρεί,

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση στα μαθήματα της εξεταστική περιόδου που τυχόν να έχει συμμετάσχει.

Πρέπει να να μας στείλει την αίτηση διαγραφής & έκδοσης αποφοιτηρίου συμπληρωμένη, που θα έχει δεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής  ή να συντάξει αντίστοιχή  ηλεκτρονική αιτηση στο  στο egov,.

Το αποφοιτήριο θα αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο με Courier με χρέωση παραλήπτη ή μπορεί να αποσταλεί στην καινούργεία Γραμματεία 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ :

Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Πάτρα
Τηλ: 2610 969913, 2610 962891, 2610 969354 Fax: 2610 969371