27/01/2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟΥ

Εάν κάποιος φοιτητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα φοιτητών του Τμήματος, θα πρέπει ο ίδιος με φυσική παρουσία ή κάποιος νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του, να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος:

____________________________________________________________________________________

Η διαδικασία διαγραφής μπορεί να γίνει και εξ αποστάσεως, ως εξής:

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο νέο του Τμήμα που έχει επιτύχει και στη συνέχεια να ζητηθεί αυτεπάγγελτα το αποφοιτήριό του από την αντίστοιχη Γραμματεία

Το αποφοιτήριο θα αποσταλεί στον ενδιαφερόμενο με Courier (Η αποστολή γίνεται με (έξοδα αποστολέα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ :

Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Πάτρα
Τηλ: 2610 969913, 2610 962891, 2610 969354 Fax: 2610 969371