ΓΕΝΙΚΑ

Το Υπολογιστικό Κέντρο (ΥΚ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1999, με σκοπό να καλύπτει τις ανάγκες διδασκαλίας των εφαρμοσμένων και ψηφιακών μαθημάτων αλλά και να λειτουργεί σαν χώρος καθημερινής μελέτης και πρόσβασης στην έρευνα για τους σπουδαστές του Τμήματος, προσφέροντάς τους όλες τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές που χρειάζεται ο σημερινός σπουδαστής Αρχιτέκτονας, αλλά και τις αντίστοιχες ψηφιακές ανάγκες του Διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Παράλληλα, αποτελεί σαν χώρος, ένα σημαντικό κέντρο ψηφιακής διδασκαλίας και κυρίως ένα σημείο συνάντησης των σπουδαστών και άμεσης ανταλλαγής γνώσης και πληροφοριών γύρω από την επιστήμη του Αρχιτέκτονα.

Επίσης, το ΥΚ λειτουργεί και ως ένα εργαστήριο επισκευής & συντήρησης όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών/περιφερειακών συσκευών και άλλων μέσων, για όλο το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (στα λογικά πλαίσια των δυνατοτήτων της υποδομής του), είτε όσον αφορά τα μέλη ΔΕΠ, είτε το Διοικητικό Προσωπικό, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο σημαντικούς πόρους για το Τμήμα.

Οι ώρες λειτουργίας του ΥΚ είναι 8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ. καθημερινά (Αναλόγως των δυνατοτήτων του τμήματος το ωράριο επεκτίνεται έως τις 5.00 μμ). Το ΥΚ στεγάζεται στο ισόγειο του Κτηρίου Α’ – Πρυτανείας (είσοδος όπισθεν του κτηρίου). Δικαίωμα χρήσης του ΥΚ έχουν μόνο οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Οι εκτυπώσεις είναι δωρεάν, έως το μηνιαίο όριο που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση. Λοιποί ενδιαφερόμενοι πρέπει να αιτηθούν και εξασφαλίσουν την άδεια χρήση του από τους Υπευθύνους του Κέντρου.

Στο χώρο του ΥΚ υπάρχουν περίπου 50 θέσεις εργασίας με ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε περιβάλλον Microsoft Windows. Οι υπολογιστές είναι εφοδιασμένοι με τελευταίες εκδόσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD κλπ, αλλά και σχεδιογράφοι (plotters) μεγάλου μεγέθους, σαρωτές (scanners), ψηφιακός προβολέας, και, από το 2014, δυνατότητα 3D printing. Υπάρχουν ένας σαρωτής Α0, σαρωτής Α3 και σαρωτής Α4. Όσον αφορά τις εκτυπώσεις σχεδίων, στο ΥΚ βρίσκονται 2 plotters μεγέθους A0, 2 plotters A1 καθώς επίσης έγχρωμος laser εκτυπωτής Α3 και Α4. Στο χώρο υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο WiFi του Πανεπιστημίου και θέσεις εργασίας για την χρήση φορητού υπολογιστή (laptop).

Οι 6 διακομιστές (servers) που βρίσκονται στο ΥΚ αποτελούν το ‘μυαλό’ και την Διαδικτυακή Πύλη του Τμήματος. Εδώ φιλοξενείται η ιστοσελίδα του Τμήματος και σε αυτούς γίνεται η συνολική ενσύρματη διασύνδεση όλου του εσωτερικού δικτύου και η διασύνδεση του Τμήματος με το διαδίκτυο (internet). Εδώ είναι εγκατεστημένες οι άδειες για τα σχεδιαστικά λογισμικά καθώς και πολλοί κοινόχρηστοι φάκελοι με ψηφιακό υλικό μαθημάτων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι χρήστες προμηθεύονται από τον Υπεύθυνο του Υπολογιστικού Κέντρου ένα όνομα και κωδικό για την πρόσβασή τους στους Η/Υ. Το username & password είναι προσωπικά δεδομένα και απαγορεύεται η διάθεσή τους σε τρίτους. Οι κανόνες χρήσης του κέντρου υπόκεινται στους γενικούς κανόνες χρήσης των δικτύων και των χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών. Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του κέντρου ανάπτυξης και διαχείρισης δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών (www.upnet.gr).

Την ώρα διεξαγωγής μαθημάτων, στην αίθουσα εκπαίδευσης του κέντρου, δεν επιτρέπεται η χρήση της από άλλους χρήστες που δεν συμμετέχουν στη διαδικασία εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής μαθημάτων στην αίθουσα εκπαίδευσης, την ευθύνη λειτουργίας της έχει ο υπεύθυνος διδάσκων μαζί με το προσωπικό του κέντρου.

Το κέντρο παρέχει τα απαραίτητα εκτυπωτικά μέσα (χαρτί, κλπ.). Σε ειδικές περιπτώσεις χρήσης ιδιαίτερων εκτυπωτικών μέσων απαιτείται η έγκριση και η συνεργασία με το προσωπικό του κέντρου.

Η συντήρηση των εκτυπωτών (αλλαγή toner ή απελευθέρωση διπλωμένου χαρτιού, κλπ.) γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τους υπεύθυνους λειτουργίας του κέντρου.

Οι χρήστες οφείλουν να αναφέρουν στο προσωπικό του κέντρου οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, κλπ. υποπέσει στην αντίληψή τους. Μόνο αρμόδιο για την αποκατάστασή του προβλήματος είναι το προσωπικό του κέντρου.

Οι εκτυπώσεις από τους σπουδαστές του Τμήματος είναι δωρεάν, μέχρι το ύψος της μηνιαίας χορήγησής τους, που έχει αποφασιστεί από την ΓΣ του Τμήματος.

Είναι δυνατή η χρήση του κέντρου και εκτός του εγκεκριμένου ωραρίου λειτουργίας του μόνο όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως και εγκαίρως (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν) και φυσικά ύστερα από την έγκριση των υπευθύνων λειτουργίας του κέντρου.

Στο χώρο του κέντρου απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα καθώς και η κατανάλωση ποτών, φαγητού, χρήση μουσικής, κλπ.

O κάθε χρήστης πρέπει να σέβεται και να προσέχει το χώρο και να τον αφήνει στην ίδια κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε.

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία κινητών τηλεφώνων στην αίθουσα εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής μαθημάτων, ενώ τις λοιπές ώρες πρέπει να είναι ρυθμισμένα στην αθόρυβη λειτουργία τους ή να είναι κλειστά.

Το κέντρο καλύπτει καθαρά ακαδημαϊκές ανάγκες και δεν επιτρέπεται η χρήση του για άλλους σκοπούς (Ψυχαγωγία, Chat, κλπ.) Επιβάλλεται η φειδωλή χρήση των εκτυπωτικών μέσων γιατί η οικονομία στο χαρτί, εκτός από δέντρα, εξοικονομεί και πόρους για τις άλλες ανάγκες του κέντρου και του Τμήματος γενικότερα.

Η αλόγιστη χρήση του Internet, και κυρίως για μη ακαδημαϊκούς σκοπούς, επιβαρύνει άσκοπα το δίκτυο και μειώνει την ταχύτητά του. ειδικότερα, η άσκοπη «απόκτηση» υλικού από το Internet (download, save as, etc.), που δεν αναφέρεται σε ακαδημαϊκές ανάγκες επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία του δικτύου και τα διατιθέμενα αποθηκευτικά μέσα.

ΥΠOΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι διδάσκοντες ορίζουν το απαραίτητο λογισμικό στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και κατά προτίμηση στη διάρκεια του καλοκαιριού. Η εγκατάσταση του προτεινόμενου λογισμικού γίνεται σε συνεργασία με το προσωπικό του κέντρου. Η εγκατάσταση προγραμμάτων κατά τη διάρκεια των εξαμήνων εκτός του ότι πολλαπλασιάζει την απαιτούμενη εργασία, περιορίζει και τη δυνατότητα αναλυτικού ελέγχου και υποστήριξης της αξιόπιστης λειτουργίας των υπολογιστών. Πρέπει να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται – όπου είναι δυνατόν – η χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις, παράδοση ασκήσεων, κλπ.) και οι εκτυπώσεις να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες.

Οι αλλαγές των ωρών σε μαθήματα που διεξάγονται στην αίθουσα διδασκαλίας του κέντρου, πρέπει να γνωστοποιούνται – εκτός από τη γραμματεία – και στο προσωπικό του κέντρου εγκαίρως.

OΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚOΥ ΚΑΙ ΛOΓΙΣΜΙΚOΥ

Κάθε φοιτητής έχει ένα μοναδικό όνομα (UserName) και ένα κωδικό χρήσης (password) για να χρησιμοποιεί το δίκτυο, που του διατίθεται από το υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος, με την πρώτη εγγραφή του στο Τμήμα.

Την πρώτη φορά που ο χρήστης συνδέεται με το δίκτυο, εάν επιθυμεί, μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία αυτά κατά βούληση καθώς και οποιαδήποτε φορά στη συνέχεια το επιθυμεί. υπάρχει περιορισμένος χώρος αποθήκευσης και όγκου εκτυπώσεων. Αναλυτικά οι παράμετροι λειτουργίας ανά χρήστη έχουν ως ακολούθως:

Το προσωπικό του κέντρου διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει αρχεία δεδομένων όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, και προφανώς ύστερα από έγκαιρη δημόσια ανακοίνωση, τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα. για εξαιρετικές περιπτώσεις χρήσης του αποθηκευτικού χώρου για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για αίτημα χρήσης αποθηκευτικού χώρου μεγαλύτερου από τον προβλεπόμενο απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με το προσωπικό του κέντρου.

Η αποθήκευση αρχείων στους αποθηκευτικούς χώρους του κέντρου, η μεταφορά των αρχείων και η δημιουργία backups γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη.

Η εφαρμογή των παραπάνω κανόνων όχι μόνον θα διευκολύνει ιδιαίτερα την εργασία των χρηστών, αλλά θα εξασφαλίσει και την καλή λειτουργία του κέντρου.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 – 15:00 
* Ανάλογα με τις δυνατότητες του τμήματος αποφασίζεται η επέκταση του ωραρίου μέχρι τις 17:00
Τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο το ωράριο αναρτάται στις ανακοινώσεις της σχολής

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Κλεομένης Καρακάσης, τ: 2610 962892, e: karakas@upatras.gr

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Βασίλης Παππάς, Καθηγητής
Βασίλης Στρουμπάκος, Επ. Καθηγητής
Κλεομένης Καρακάσης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος ΥΚ, ΙΔΑΧ

Την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Υπολογιστικού Κέντρου, έχει το Τεχνικό Προσωπικό και ο Διευθυντής του. Την ευθύνη οργάνωσης και ανάπτυξης του ΥΚ έχει ο Διευθυντής του και η Τριμελής επιτροπή του που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η Τριμελής Επιτροπή εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος τον Κανονισμό Λειτουργίας και ότι άλλο κρίνει απαραίτητο.