ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023-2024

> Χειμερινο εξάμηνο 2023-2024

> Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

> Εξεταστική Φεβρουαρίου 2024

> Εξεταστική Ιουνίου 2024

> Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2023

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

> Εξεταστική Φεβρουαρίου 2024

> Εξεταστική Ιουνίου 2024

> Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2024

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

> Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Πανεπιστημίου Πατρών 2023-2024