Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών δεν διαθέτει ενιαίο κτίριο και οι χώροι εκπαίδευσης και διοίκησης είναι διασκορπισμένοι σε διάφορες θέσεις στην κεντρική ζώνη της Πανεπιστημιούπολης. Στον πιο κάτω χάρτη φαίνεται αναλυτικά η διασπορά των εγκαταστάσεων του Τμήματος ενώ η αναλυτική περιγραφή των υφιστάμενων υποδομών και οι πρόσφατες βελτιώσεις τους παρατίθεται πιο κάτω. Αξίζει να τονισθεί ότι από τη σύσταση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις στις κτιριακές υποδομές προκειμένου να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες. Τόσο οι πρόσφατες βελτιώσεις όσο και οι προηγούμενες έγιναν με προσφορά εργασίας μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ σε ότι άφορα το σχεδιαστικό, διοικητικό και κατασκευαστικό μέρος τους, αλλά και την επίβλεψή των κατασκευών σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου. Μεγάλο μέρος των βελτιώσεων έγινε μέσω της διάθεσης από το Τμήμα σημαντικών πιστώσεων που διέθετε.

Οι χώροι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων αναπτύσσονται σε 4 βασικές τοποθεσίες:

  1. Ενότητα Προκατασκευασμένων Σχεδιαστηρίων, Βιβλιοθήκης / Αίθουσας Διαλέξεων (Σ1, Σ2, Σ3, Σ5)
  2. Ενότητα Γραμματείας και Γραφείων Διδασκόντων (1, 2)
  3. Κτίριο Α: Ενότητα Γραφείων Διδασκόντων, Υπολογιστικού Κέντρου, Αμφιθεάτρου, Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (3, 4, 5, Α)
  4. Κτίριο Β: Εργαστήριο Εικαστικών (6) και Αμφιθέατρα Β3 και Β4

Ενότητα Σχεδιαστηρίων, Βιβλιοθήκης / Αίθουσας Διαλέξεων (Σ1, Σ2, Σ3 και Σ5)
Στα Προκατασκευασμένα κτίσματα δυτικά του κτιρίου της Πρυτανείας στεγάζονται οι βασικές αίθουσες διδασκαλίας και δραστηριοτήτων, που είναι τα σχεδιαστήρια 1ου, 2ου, 3ου και 4ου και 5ου έτους, καθώς και η Βιβλιοθήκη του Τμήματος και η Αίθουσα Διαλέξεων. Τα Σχεδιαστήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για θεωρητικά μαθήματα. Αναλυτικά:

Σ1 Μεταλλικό Προκατασκευασμένο Ισόγειο Σχεδιαστήριο
1ο έτος. 75 θέσεις εργασίας. Στεγάζει 140 φοιτητές, καθημερινή χρήση για πολλά μαθήματα 1ου έτους (25 ώρες εβδομαδιαίως).

Σ2 Μεταλλικό Προκατασκευασμένο Ισόγειο Σχεδιαστήριο
2ο και 3ο έτος. 75 θέσεις εργασίας. Στεγάζει ~120 φοιτητές, καθημερινή χρήση για πολλά μαθήματα 2ου - 3ου έτους (30 ώρες εβδομαδιαίως).

Σ3 Μεταλλικό Προκατασκευασμένο Ισόγειο Σχεδιαστήριο
2ο και 3ο έτος. 75 θέσεις εργασίας. Στεγάζει ~120 φοιτητές, καθημερινή χρήση για πολλά μαθήματα 2ου – 3ου έτους (30 ώρες εβδομαδιαίως).

Τα Σχεδιαστήρια 1, 2 και 3 ανακαινίσθηκαν εσωτερικά το 2020.

Σ5 - Μεταλλικό Διώροφο Κτήριο
4ο και 5ο έτος, χώροι μαθημάτων, 70 θέσεις εργασίας, στεγάζει >150 φοιτητές. Χρησιμοποιείται εβδομαδιαίως για τουλάχιστον 25 ώρες.
Κεντρική αίθουσα διαλέξεων δυναμικότητος 120 ατόμων, μικρή αίθουσα σεμιναρίων 20 ατόμων και άλλοι βοηθητικοί χώροι. Οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνται και για άλλα μαθήματα μικρότερων ετών. Οι χώροι του ισογείου είναι ευέλικτοι και μέσω κινητών χωρισμάτων αναδιαμορφώνονται για την πραγματοποίηση εργαστηρίων σχεδιασμού, εκθέσεων και γραπτών εξετάσεων.
Βιβλιοθήκη, με ιδιαίτερα ποιοτικούς χώρους αναγνωστηρίων, που βρίσκεται στον όροφο του κτιρίου Σ5 και καταλαμβάνει επιφάνεια 160 μ2 περίπου. Φιλοξενεί περισσότερους από 17.000 τόμους βιβλίων και μεγάλο αριθμό περιοδικών. Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν και δύο χώροι γραφείων που στεγάζουν τις βιβλιοθηκονόμους και το άλλο διοικητικό προσωπικό. Στον όροφο βρίσκεται επίσης μικρή αίθουσα 35 μ2 περίπου που χρησιμοποιείται ως καθιστικός χώρος των διδασκόντων.

Ενότητα Γραμματείας και Γραφείων Διδασκόντων (1, 2)
Στα Παλαιά Προκατασκευασμένα Συγκροτήματα (θέσεις 1 & 2 στον χάρτη) στεγάζονται τα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και τα περισσότερα από τα γραφεία των διδασκόντων. Η κτιριακή αυτή ενότητα ανακαινίσθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια το 2021 και προσφέρει ένα πολύ ποιοτικό περιβάλλον εργασίας για το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του Τμήματος.

Ενότητα Γραφείων Διδασκόντων, Υπολογιστικού Κέντρου, Αμφιθεάτρου, Εργαστηρίου Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού (3, 4, 5, Α)
Σε τμήμα του Κτιρίου Α (Κτίριο Πρυτανείας), στη νοτιοδυτική του πλευρά, στεγάζονται σε δύο επίπεδα, η αίθουσα συνεδριάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος, μικρό Αμφιθέατρο, γραφεία διδασκόντων, εργαστήρια φοιτητών, το Υπολογιστικό Κέντρο, το Fabrication Lab και το Εργαστήριο Μακετών, το Εργαστήριο Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, και διάφοροι βοηθητικοί χώροι.

Εργαστήρια Εικαστικών και Οικοδομικής (6)
Στη Νοτιοδυτική Πτέρυγα του Κτιρίου Β, στον όροφο, στεγάζονται οι τέσσερις αίθουσες του Εργαστηρίου Εικαστικών, τα γραφεία διδασκόντων των Εικαστικών, και το σχεδιαστήριο του Εργαστηρίου Οικοδομικής.

Αμφιθέατρα Β3 και Β4
Στο ισόγειο της Νοτιοδυτικής Πτέρυγας του Κτιρίου Β στα δύο αμφιθέατρα Β4 και Β3, που χρησιμοποιούνται και από άλλα δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου, πραγματοποιούνται θεωρητικά μαθήματα διαλέξεων. Στην ίδια πτέρυγα υπάρχει γραφείο για τους εντεταλμένους διδάσκοντες και τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος.

Μελλοντικοί χώροι του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στο Κτίριο Β
Μετά από απόφαση της Συγκλήτου το 2022, παραχωρήθηκαν στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων επί πλέον χώροι στο Κτίριο Β. Αυτοί περιλαμβάνουν επί πλέον γραφεία διδασκόντων, μεγαλύτερους χώρους για τη μετεγκατάσταση της Γραμματείας του Τμήματος, μεγαλύτερους χώρους για τη μετεγκατάσταση του Υπολογιστικού Κέντρου, του Fabrication Lab και του Εργαστηρίου Μακετών καθώς και δύο αίθουσες σεμιναρίων (που θα χρησιμοποιούνται και από άλλα δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου). Η ανακατασκευή των χώρων αυτών, ώστε αυτοί να γίνουν λειτουργικοί, βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος είναι να είναι διαθέσιμοι στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023-24.

 

Χάρτης τοποθεσίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

 

Διάγραμμα χώρων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών