Το ΤΑΜΠΠ διατηρεί Μνημόνια Συνεργασίας με ομοταγή πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού και ελληνικά* ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα και οργανισμούς.
Αναλυτικότερα, το ΤΑΜΠΠ έχει συνάψει διμερές Μνημόνιο Συνεργασίας με το John H. Daniels Faculty of Architecture, Landscape, and Design του Πανεπιστημίου του Τορόντο με διάρκεια ισχύος 2022-2027 και τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής DiARC του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II και το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς (DBC) Alma Mater Studiorum του Πανεπιστημίου της Μπολόνια με διάρκεια ισχύος 2022-2027.
Επίσης το ΤΑΜΠΠ διατηρεί Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με το Ίδρυμα Δ. & Λ. Σταυρόπουλου στην Πάτρα και το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα.
Τέλος, για περισσότερα από δέκα χρόνια το ΤΑΜΠΠ έχει αναπτύξει συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Κ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Harvard στην Ελλάδα με έδρα το Ναύπλιο.