Τοποθεσία Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστημιούπολη Ριο

 

Απόσπασμα χάρτη Google Maps

 

Διαγραμματικός χάρτης επιμέρους χώρων & υπηρεσιών του Τμήματος