Τοποθεσία Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστημιούπολη Ριο

 

 

Διαγραμματικός χάρτης επιμέρους χώρων & υπηρεσιών του Τμήματος

 

 

 

Απόσπασμα χάρτη Google Maps