Το εργαστήριο προπλασμάτων εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος στη δημιουργία φυσικών μοντέλων που αφορούν είτε σε φοιτητικές εργασίες, είτε σε ερευνητική δραστηριότητα των διδασκόντων. Οι τεχνολογίες rapid προτΟ εξοπλισμός του συντίθεται από 2 Laser Cutters CO2 που μπορούν να κόψουν ή χαράξουν μια ποικιλία από υλικά (χαρτόνι, μπάλσα, ακρυλικό, plexi glass) και 7 3D printers (6 FDM, 1 SLA) που μπορούν να εκτυπώσουν σε μια σειρά υλικών (PLA, ABS, PETG, TPU) καθώς επίσης σε Ρητίνη (SLA).

Εξοπλισμός:

Α) Laser cutters (σε λειτουργία)

 • Vls 3.60 - 60cm x 30cm (επιφάνεια κοπής) - 60watt (ωφέλιμη επιφάνεια κοπής 29×59 εκ)
 • Vls 4.60 - 60cm x 45cm (επιφάνεια κοπής) - 40watt (ωφέλιμη επιφάνεια κοπής 44×59 εκ)

 

Β) FDM 3d Printing (σε κατάσταση προετοιμασίας)

 • Creality Ender 3 v2 / Χώρος εκτύπωσης: 220 mm x 220 mm x 250 mm, Υλικά: PLA, TPU, PETG
 • Creality Ender 3 v2 / Χώρος εκτύπωσης: 220 mm x 220 mm x 250 mm, Υλικά: PLA, TPU, PETG
 • Creality Ender 3 S1 / Χώρος εκτύπωσης: 220 mm x 220 mm x 270 mm, Υλικά: PLA, ABS, TPU, PETG
 • Creality Ender 3 S1 / Χώρος εκτύπωσης: 220 mm x 220 mm x 270 mm, Υλικά: PLA, ABS, TPU, PETG
 • Creality Ender 3 S1 / Χώρος εκτύπωσης: 220 mm x 220 mm x 270 mm, Υλικά: PLA, ABS, TPU, PETG
 • Creality Ender 3 S1 Pro / Χώρος εκτύπωσης: 220 mm x 220 mm x 270 mm, Υλικά: PLA, ABS, TPU, PETG, WOOD
 • CubePro Duo / Χώρος εκτύπωσης: 230 mm x 265 mm x 240 mm, Υλικά: PLA, ABS, Nylon (σε συντήρηση)

C) SLA 3d Printing (σε κατάσταση προετοιμασίας)

 • Elegoo Mars 3 (4Κ resolution) / Χώρος εκτύπωσης: 89.6 mm x 143.36 mm x 175 mm, Υλικά: Ρητίνη

 

Οδηγίες προετοιμασίας αρχείων για κοπή στο LASER CUTTER
Tα laser cutters έχουν επιφάνεια μέγιστης κοπής 30cm x 60cm και 45cm x 60cm. Τα σχέδια κοπής θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα σε πινακίδες αντίστοιχου μεγέθους.

 1.  Στέλνετε εγκαίρως email στο archfablab@upatras.gr με τα σχέδια σε Autocad ώστε να υπολογιστεί ο χρόνος κοπής. Σώζετε τα αρχεία σε μορφη dwg και dxf έκδοση 2010
 2. Τα σχέδια των πινακίδων προς κοπή πρέπει να είναι στην κλίμακα της μακέτας, δηλαδή στο τελικό μέγεθος του μοντέλου που θέλετε να παράξετε.
 3. Περιμετρικά σχεδιάζεται το πλαίσιο 30×60 ή 45×60 (ανάλογα), και ένα offset του πλαισίου κατά 0,5 εκ. προς το εσωτερικό.
 4. Τα σχέδια οργανώνονται σε 2 layers: κόκκινο για κοπή και μπλέ για χάραξη (τα αντίστοιχα χρώματα είναι red και blue από τα 9 προκαθορισμένα του autocad). Το περιμετρικό πλαίσιο πρέπει να είναι σε διαφορετικό layer από τα προηγούμενα. Είναι προτιμότερο να αποφεύγονται οι διπλές γραμμές (με την εντολή overkill στο Autocad).
 5. Την ημέρα κοπής, παρακαλούμε να φέρνετε ένα φύλλο Α4 ή Α3 στο οποίο θα έχετε τυπώσει όλες τις πινακίδες προς κοπή σε σμίκρυνση. Δίπλα σε κάθε πινακίδα να αναγράφεται η κλίμακα της. Στο φύλλο πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Oδηγίες προετοιμασίας αρχείων για 3D PRINTING
H μέγιστες διαστάσεις εκτύπωσης είναι:

 • Ender 3 V2: 220 X 220 X 250
 • Ender 3 S1: 220 X 220 X 270
 • Ender 3 S1 Pro: 220 X 220 X 270

Για την προετοιμασία των μοντέλων που πρόκειται να εκτυπωθούν ακολουθήστε τα παρακάτω βασικά βήματα και δείτε το συννημένο για ειδικότερες οδηγίες

 1. Το τρισδιάστατο μοντέλο θα πρέπει να είναι στην κλίμακα της μακέτα, δηλαδή στο τελικό μέγεθος του μοντέλου που θέλετε να παράξετε
 2. Κατά την αλλαγή της κλίμακας προσέξτε να αφαιρέσετε πληροφορία που είναι πολύ λεπτή και δεν πρόκειται να εκτυπωθεί. Η εκτύπωση γίνεται σε layers των 0.2 mm. Το ελάχιστο πάχος στοιχείου μπορεί να είναι 1.2 mm. Επομένως στοιχεία που είναι πιο λεπτά θα πρέπει να παραλείπονται.
 3. Κάθε μοντέλο προς εκτύπωση θα πρέπει να χωρά στους παραπάνω διαθέσιμους όγκους που αναφέρονται ανά εκτυπωτή
 4. Αν το μοντέλο σας είναι μεγαλύτερο από τους μέγιστους όγκους τότε θα πρέπει να το έχετε τεμαχίσει (boolean, trim, slice, κλπ) ώστε το κάθε τμήμα να χωρά.
 5. Οι ανοιχτές επιφάνειες (ότι δεν είναι polysurface ώστε να περικλείει κενό) και τα μεμονωμένα γραμμικά στοιχεία (πχ υποστηλώματα) πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 2 mm, αλλιώς ενδέχεται να σπάσουν.
 6. Αν οι επιφάνειες σας έχουν πυκνή διάτρηση τότε το ελάχιστο πάχος θα πρέπει να είναι 3 mm
 7. Οι εκτυπώσεις θα πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εργαστηρίου.
 8. Διαβάστε επιπλέον οδηγίες στο συννημένο αρχείο PDF.

Επικοινωνία
email: archfablab@upatras.gr, karakas@upatras.gr
τηλέφωνο: 2610 962892

Επιτροπή Εργαστηρίου Προπλασμάτων
Βασίλης Παππάς, Καθηγητής
Βασίλης Στρουμπάκος, Επίκουρος Καθηγητής
Κλεομένης Καρακάσης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος ΥΚ, ΙΔΑΧ τ: 2610 962892, e: karakas@upatras.gr