Πέτρος Μπαμπασίκας, Λέκτωρ

Κώστας Ξανθόπουλος, Καθηγητής

Βασιλική Πετρίδου, Καθηγήτρια