Δημήτριος Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής

Ηλίας Κωνσταντόπουλος, Καθηγητής

Παύλος Λέφας, Καθηγητής

Πέτρος Μπαμπασίκας, Λέκτωρ

Κώστας Ξανθόπουλος, Καθηγητής

Βασίλης Παππάς, Καθηγητής