Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό του Οδηγού Σπουδών κάθε ακαδημαϊκού έτους ώστε αυτός, εκτός από ένα χρήσιμο εργαλείο για τους φοιτητές του με όλες τις πληροφορίες για τα μαθήματα, τους διδάσκοντες και τον κανονισμό σπουδών του Τμήματος, να είναι ένα έντυπο ιδιαίτερης, ποιοτικής σχεδίασης. Πολλοί από τους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος έχουν λάβει βραβεία και διακρίσεις σε βραβεία γραφιστικής.

ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ:

Οδηγός Σπουδών 2023-2024 / Course Guide 2023-2024
Οδηγός Σπουδών 2023 - 2024


 

Οδηγός Σπουδών 2022-2023 / Course Guide 2022-2023
Οδηγός Σπουδών 2022 - 2023


 
Οδηγός Σπουδών 2021-2022
 


 

 
Οδηγός Σπουδών 2014-2015
 Οδηγός Σπουδών 2013-2014
 Οδηγός Σπουδών 2011-2012
 Οδηγός Σπουδών 2010-2011
 Οδηγός Σπουδών 2009-2010