Το τμήμα μας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό του οδηγού σπουδών ώστε αυτό να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους φοιτητές μας, αλλά και ένα προσεκτικά σχεδιασμένο έντυπο. Πολλοί από τους οδηγούς σπουδών του τμήματος έχουν λάβει βραβεία και διακρίσεις σε βραβεία γραφιστικής.
 

ΑΡΧΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ:

 
Οδηγός Σπουδών 2021-2022
 


 
Οδηγός Σπουδών 2014-2015
 

 Οδηγός Σπουδών 2013-2014
 Οδηγός Σπουδών 2011-2012
 Οδηγός Σπουδών 2010-2011
 Οδηγός Σπουδών 2009-2010