Άρθρο 1: Προοίμιο

Οι ασκήσεις υπαίθρου αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας μαθημάτων της προπτυχιακής εκπαίδευσης των φοιτητών και αποσκοπούν στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων επί του γνωστικού αντικειμένου καθώς και εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι ασκήσεις υπαίθρου περιλαμβάνουν επίσκεψη σε μνημεία, ιστορικά σύνολα, τοπία, αστικές περιοχές που παρουσιάζουν σύγκρουση χρήσεων ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η κατανόηση, καταγραφή, αποτύπωση ή χαρτογράφησή τους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συγκροτημένη και επιτυχή εκπόνηση σχεδιαστικών προτάσεων επέμβασης σε αυτά.

Ο παρών κανονισμός συντάσσεται σε συνάρτηση με τις κατευθυντήριες οδηγίες της από 226/20.12.2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και κατόπιν απόφασης της οικείας Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο Κανονισμοί Ασκήσεων υπαίθρου/πεδίου ακολουθούνται απαράκλητα από το διδακτικό προσωπικό - συνοδούς στις Ασκήσεις υπαίθρου/πεδίου, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της έγγραφης και ενυπόγραφης ενημέρωσης των συμμετεχόντων φοιτητών.

Ο παρών Κανονισμός Ασκήσεων υπαίθρου/πεδίου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Άρθρο 2: Περιγραφή Ασκήσεων Υπαίθρου (προπτυχιακών μαθημάτων)

Μαθήματα που περιλαμβάνουν ασκήσεις υπαίθρου

 • Εικαστικές Τέχνες 1, 2
 • Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1, 2
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3, 4
 • Οικοδομική Τεχνολογία 1, 2
 • Εικαστικές Τέχνες 3, 4
 • Ιστορία Αρχιτεκτονικής 4
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5, 6
 • Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2
 • Οικοδομική Τεχνολογία 3, 4
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7, 8, 9
 • Αειφορικός Σχεδιασμός
 • Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικών Αποκαταστάσεων
 • Ειδικά Κεφάλαια Αποκαταστάσεων
 • Εργαστήριο Σχεδιασμού Κατεύθυνσης

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 1

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Εικαστικές Τέχνες 1 - Ασταθή εδάφη, υφάλμυρα νερά, λιμνοθάλασσες και έλη»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_551 «Εικαστικές Τέχνες 1» (1ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πάνος Κούρος, Ηλίας Παπαηλιάκης

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου/ Αιτωλικού (59 χιλ.), λίμνη Πάπα Αχαϊας (20 χιλ.), δάσος Στροφυλιάς (25 χιλ.)

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση παίρνει κάθε χρόνο διαφορετικές διατυπώσεις, όλες σε σχέση με φυσικά περιβάλλοντα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την αστάθεια της μορφής τους (υγρό-στερεό), την ιδιαιτερότητα και ευθραυστότητα τους. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν την αναγνώριση και διερεύνηση με διαφορετικά εικαστικά μέσα των στοιχείων, υποδομών και του ιδιαίτερου χαρακτήρα των ασταθών φυσικών περιβαλλόντων. Η αναχώρηση πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο και η επιστροφή γίνεται αυθημερόν αργά το απόγευμα – βράδυ.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Οι στόχοι της άσκησης είναι να αναπτύξουν οι φοιτήτριες και φοιτητές δεξιότητες και γνώση στην αναγνώριση, παρατήρηση και καταγραφή των στοιχείων/ συστημάτων/ ατμοσφαιρών των ασταθών φυσικών περιβαλλόντων και να κατανοήσουν τις λειτουργικότητές τους σε ένα σχεσιακό πλαίσιο επίγνωσης της ανθρωπόκαινου.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 2

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_311 «Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1» (1ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Σταύρος Μαμαλούκος, Κωνσταντίνος Πρώιμος

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Αρχαία Ολυμπία και Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος αρχιτεκτόνων και περιλαμβάνει περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και επίσκεψη στο ναό του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες. Οι φοιτητές θα κάνουν παρουσιάσεις που αφορούν στα πιο σημαντικά κτίρια και μνημεία του χώρου και θα αποτυπώσουν με έξι φωτογραφίες και ένα σκίτσο ο καθένας το τοπίο, τα κτίρια και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Η αναχώρηση πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο νωρίς το πρωί και η επιστροφή γίνεται αυθημερόν, νωρίς το βράδυ.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Οι στόχοι της άσκησης είναι να γνωρίσουν από κοντά οι φοιτητές ένα από τα πιο σημαντικά ιερά της αρχαίας Ελλάδας και τόπο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και να περιηγηθούν στο ναό του Απόλλωνα του Ικτίνου που είναι ένας από τους επιβλητικότερους της Ελλάδας και χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής του 5ου αιώνα π. Χ.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 3

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Εικαστικές Τέχνες 2 - Το αρχαιολογικό φαντασιακό στην τέχνη: πεδία ανασκαφής και οι χρόνοι των ερειπίων»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_562 «Εικαστικές Τέχνες 2» (2ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πάνος Κούρος, Ηλίας Παπαηλιάκης

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Αρχαιολογικοί χώροι Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας (ακτίνα 270 χιλ.) και Κρήτης (660 χιλ.)

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση διερευνά με διαφορετικά εικαστικά μέσα (σχέδιο, φωτογραφία, οπτικο-ακουστικά μέσα, επιτελεστικές πρακτικές, κ.α.) την πολύ-αισθητηριακή εμπειρία της ανασκαφής και του χρόνου των ερειπίων σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς τόπους και σε τόπους που ενεργοποιούνται από την αρχαιολογική φαντασία.

Η άσκηση είναι διήμερη.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Η άσκηση έχει σκοπό να αποκτήσουν οι σπουδάστριες και σπουδαστές αρχιτεκτονικής δεξιότητες και γνώση στην αναγνώριση και αναπαραγωγή των υλικών ευρημάτων με εικαστικούς τρόπους και μεθοδολογίες που αναδεικνύουν την εμπειρία του χρόνου και τις διαφορετικές χρονικότητες του αρχαιολογικού χώρου ή της τοποθεσίας μελέτης.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 4

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_312 «Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2» (2ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Κωνσταντίνος Πρώιμος

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Μυστράς

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος αρχιτεκτόνων και περιλαμβάνει επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, στις εκκλησίες και στο μουσείο του Μυστρά. Οι φοιτητές θα κάνουν παρουσιάσεις για την ιστορία και τα μνημεία του δεσποτάτου και θα κάνουν σκίτσα και φωτογραφήσεις του τοπίου, των κτιρίων και αρχιτεκτονικών λεπτομερειών. Η αναχώρηση πραγματοποιείται από το πανεπιστήμιο και η επιστροφή γίνεται αυθημερόν νωρίς το βράδυ.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Ο εκπαιδευτικός στόχος της άσκησης είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές εκ του σύνεγγυς και μέσω ιστορικής ανάλυσης, σκιτσογραφικής και φωτογραφικής απεικόνισης το τελευταίο προπύργιο του Βυζαντινού πολιτισμού, η πτώση του οποίου τον 15ο αιώνα, σήμανε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 5

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_030 «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 3» (3ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Κωνσταντίνος Γρίβας, Αγάπη Πρωίμου

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Αθήνα

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους δευτεροετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων με συμμετοχή όλων των φοιτητών του μαθήματος (ομάδα 75-80 φοιτητών). Περιλαμβάνει την επιτόπια μελέτη αστικών πολυκατοικιών και άλλων συγκροτημάτων συλλογικής κατοίκησης στο κέντρο της Αθήνας. Η άσκηση είναι μονοήμερη και κατά τη διάρκειά της οι φοιτητές θα σκιτσάρουν και θα αποτυπώσουν τα παραδείγματα, το δρόμο και τη γειτονιά τους. Η αναχώρηση πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο νωρίς το πρωί και η επιστροφή γίνεται αυθημερόν αργά το απόγευμα – βράδυ.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Στόχος είναι η επιτόπια μελέτη και αποτύπωση αστικών πολυκατοικιών του μεσοπολέμου, του μοντερνισμού και σύγχρονα παραδείγματα αστικής συλλογικής κατοίκησης στην πόλη των Αθηνών σε σχέση με τον άμεσο περίγυρο τους (οικοδομικό τετράγωνο, δρόμος/οι).

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 6

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Οικοδομική Τεχνολογία 1»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_610 «Οικοδομική Τεχνολογία 1» (3ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πέτρος Κουφόπουλος, Σταύρος Μαμαλούκος

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Εργοτάξιο στο Νομό Αχαΐας

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους δευτεροετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και περιλαμβάνει την επίσκεψη σε μονάδα παραγωγής σκυροδέματος και εργοτάξια εντός του νομού Αχαΐας. Προβλέπεται η παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής φέροντος οργανισμού σκυροδέματος. Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής σε εργοτάξια και τις ιδιαιτερότητες της διαδικασίας. Επίσης θα παρατηρήσουν το προσωπικό σε ώρα εργασίας και θα λυθούν απορίες που ανέκυψαν στα μαθήματα της θεωρίας. Μετά το πέρας των επισκέψεων οι φοιτητές καλούνται να παραδώσουν εικονογραφημένο δοκίμιο (σκαριφήματα και φωτογραφίες) με τις παρατηρήσεις τους. Η αναχώρηση πραγματοποιείται από τον χώρο του Πανεπιστημίου και η επιστροφή γίνεται αυθημερόν.

Όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις επιδιώκεται η επίσκεψη σε εργοτάξια εντός των ορίων της Πανεπιστημιούπολης ή της πόλης της Πάτρας. Όταν δεν υπάρχει πρόσβαση με δημόσια μέσα μεταφοράς για τη διαδρομή της επίσκεψης (περί τα 50-70 χλμ. απαιτείται η μετακίνηση της τάξης με πούλμαν.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Ο βασικός στόχος της άσκησης είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν εικόνα της διαδικασίας παραγωγής του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συμβατικά κτήρια. Έρχονται σε επαφή με την πραγματική κλίμακα και την υφή των υλικών και καλούνται να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και της δυσκολίες της εφαρμογής.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 7

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Εικαστικές Τέχνες 3 - Περιπατητικές και αρχειακές πρακτικές τέχνης στο δημόσιο χώρο»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_175 «Εικαστικές Τέχνες 3» (3ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πάνος Κούρος, Ηλίας Παπαηλιάκης

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Αθήνα (220 χιλ.)

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Περιπατητικές πρακτικές και ψυχο-γεωγραφικές έρευνες που διερευνούν με εμπειρικό τρόπο το κοινωνικό, φυσικό τοπίο συγκεκριμένων αστικών περιοχών σε μετάβαση. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αναπαραγωγές της εμπειρίας των τόπων με διαφορετικά εικαστικά μέσα, διαλογική επεξεργασία του παραγόμενου υλικού και οργάνωσή του σε αρχεία και συλλογές προς δημόσια χρήση. Στο πλαίσιο της άσκησης αξιοποιείται αρχειακό υλικό που ενσωματώνεται μετά από επισκέψεις σε δημόσια αρχεία (μουσείων και άλλων φορέων).

Η άσκηση είναι διήμερη.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Οι στόχοι της άσκησης είναι η εξοικείωση με την αισθητική και κριτική δυναμική των εργασιών πεδίου που βασίζονται σε περιπατητικές πρακτικές, η γνώση γύρω από τις αρχειακές πρακτικές τέχνης και τη σημασία τους για την κριτική ανάγνωση του χώρου, καθώς και η κατανόηση που προκύπτει από τη δοκιμή θεωρητικών μεθοδολογιών της τέχνης στις πραγματικές συνθήκες της σύγχρονης πόλης.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 8

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_040 «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4» (4ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Κωνσταντίνος Γρίβας, Αγάπη Πρωίμου

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Νομός Αρκαδίας (Ενδεικτικά: Καλάβρυτα, Κλειτορία, Βυτίνα, Δημητσάνα, Λαγκάδια, Φολόη, Λαμπεία)

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους δευτεροετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και είναι διήμερη. Περιλαμβάνει κυκλική διαδρομή από Αχαΐα διαμέσου της Αρκαδίας και επιστροφή στην Πάτρα. Η συνολική απόσταση είναι περίπου 350 - 370 χιλιόμετρα, ενώ η απόσταση του μακρινότερου σημείου (Λαγκάδια) από Πάτρα είναι 165 χιλιόμετρα. Περιλαμβάνει διανυκτέρευση σε Δημητσάνα ή Λαγκάδια ή άλλο κοντινό οικισμό. Πραγματοποιείται στα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου κάθε έτους.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Στόχος είναι η επιτόπια μελέτη και αποτύπωση του τυπικού Αρκαδικού τοπίου και η εξοικείωση των φοιτητών με τις ιδιαίτερες συνθήκες του. Οι φοιτητές μελετούν τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του τοπίου μέσω χαρτογραφήσεων, καταγραφών και σκίτσων και μελετούν με αποτυπώσεις μικρές κατασκευές ανώνυμης αρχιτεκτονικής που υπάρχουν στην ύπαιθρο.

Η άσκηση είναι διήμερη. Η αναχώρηση πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο και η επιστροφή γίνεται την επόμενη ημέρα αργά το απόγευμα – βράδυ.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 9

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Οικοδομική Τεχνολογία 2»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_620 «Οικοδομική Τεχνολογία 2» (4ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πέτρος Κουφόπουλος, Σταύρος Μαμαλούκος, Αθανάσιος Γιαννόπουλος (ΕΔΙΠ)

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Κτηριακή εγκατάσταση εντός της Πανεπιστημιούπολης

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους δευτεροετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και περιλαμβάνει την επίσκεψη σε κτήριο κατά προτίμηση δημόσιας χρήσης, όπως κτήρια εντός της Πανεπιστημιούπολης για την αναγνώριση σύνθετων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (πχ. Ηλεκτρικές, κλιματισμού, οπτοακουστικά, κλπ.) Μετά το πέρας της επίσκεψης οι φοιτητές καλούνται να παραδώσουν στα πλαίσια άσκησης εικονογραφημένο δοκίμιο με σχέδια - σκαριφήματα και φωτογραφίες που να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας της ΗΜ εγκατάστασης.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Ο βασικός στόχος της άσκησης είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν εικόνα της κλίμακας και της συνθετότητας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των απαιτήσεων που έχουν από πλευράς χώρων, προδιαγραφών, διελεύσεων, κλπ., και καλούνται να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και της δυσκολίες της εφαρμογής και της συντήρησής τους.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 10

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Εικαστικές Τέχνες 4 - Et in Arcadia Ego”: Η ρητορική του υψηλού και του εθνικού τοπίου»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_174 «Εικαστικές Τέχνες 4» (4ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πάνος Κούρος, Ηλίας Παπαηλιάκης

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Έσω Πελοπόννησος/Αρκαδία

Προτεινόμενοι τόποι:

-Λυσσαρέα, τόπος προβολής του Ενιαίος ΧV-XVIII, του Gregory Markopoulos (διήμερη για τον Ιούνιο 2024) (128 χιλ.),

- Διαδρομές στην Αρκαδία Ε.Ο. 111, σημερινή ονομασία Ε33 (-170 χιλ.)

- Στεμνίτσα και δασική περιοχή του Μαινάλου (157 χιλ.)

-Ναός Επικούριου Απόλλωνα, Βάσσες (192 χιλ.)

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση είναι διήμερη και παίρνει κάθε χρόνο διαφορετικές διατυπώσεις, όλες σε σχέση με προορισμούς και διαδρομές στην Έσω Πελοπόννησο/ Αρκαδία.

Περιλαμβάνει εργασίες ομάδων φοιτητ(ρι)ών (20-30) σε τοποθεσίες, στις οποίες εμφανίζεται η ιδιαίτερη συνθήκη της Αρκαδίας ως ορεινού, αρχέγονου και υψηλού τοπίου, ως εγκαταλειμμένη ενδοχώρα με μακρά ιστορία σε αυτάρκεις κοινότητες και όπως συνδέεται με πολιτισμικές και οικονομικές αφηγήσεις και χρήσεις.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν α) καταγραφές της εμπειρίας του τόπου στα φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά του γνωρίσματα, με τη χρήση πολλαπλών μέσων: σχεδίου, φωτογραφίας, οπτικο-ακουστικών μέσων, προφορικού και γραπτού λόγου, συνεντεύξεων, κ.α. β) ανάπτυξη διαλογικών τρόπων επεξεργασίας του παραγόμενου υλικού για τις κριτικές αναπαραγωγές του τόπου.

Η άσκηση είναι διήμερη.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Οι στόχοι της άσκησης είναι να αναπτύξουν οι φοιτήτριες και φοιτητές δεξιότητες και γνώσεις α) στην επιτόπια χρήση των εικαστικών μέσων (σχέδιο, τεχνική εικόνα, οπτικο-ακουστικά μέσα, ηχητικά μέσα, γραπτός λόγος) για την αναπαραγωγή της εμπειρίας ενός τόπου και β) στη διαλογική και επιτελεστική τους χρήση για την διατύπωση κριτικών προτάσεων που αναδεικνύουν τις νοητικές και συμβολικές προσλήψεις του τοπίου και τις θεσμικές διαδικασίες παραγωγής του, πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 11

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Ιστορία Αρχιτεκτονικής 4»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_340 «Ιστορία Αρχιτεκτονικής 4» (4ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Σταύρος Μαμαλούκος, Κωνσταντίνος Πρώιμος

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Δελφοί και Μονή Οσίου Λουκά

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους δευτεροετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και περιλαμβάνει επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και τη Μονή Οσίου Λουκά. Οι φοιτητές θα κάνουν επιτόπιες ιστορικές και θεωρητικές παρουσιάσεις των μνημείων και των κτιρίων και θα αποτυπώσουν φωτογραφικά και σχεδιαστικά τα κτίρια και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες. Η αναχώρηση πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο και η επιστροφή γίνεται αυθημερόν νωρίς το βράδυ.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Ο εκπαιδευτικός στόχος της άσκησης είναι να δουν από κοντά και συνδυαστικά οι φοιτητές ορισμένα σημαντικά μνημεία της κλασικής αρχαιότητας, της βυζαντινής παράδοσης και του μοντέρνου κινήματος και να διαπιστώσουν μέσω της φωτογράφησης και της σχεδιαστικής απόδοσης τη σύνδεση του τοπίου με τα σπουδαιότερα θρησκευτικά κτίρια.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 12

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_050 «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 5» (5ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Δημήτρης Γιαννίσης, Πάνος Δραγώνας, Θανάσης Μάνης, Αγάπη Πρωίμου

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Διαφορετικές αστικές και περιαστικές περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σε απόσταση 150 - 200 χλμ από το Πανεπιστήμιο.

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και περιλαμβάνει επίσκεψη ομάδων φοιτητών (20 έως 40 ατόμων) σε διαφορετικά αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα. Στα πλαίσια της άσκησης οι σπουδαστές/τριες αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά των πόλεων ή οικισμών, όπου στη συνέχεια θα κληθούν να σχεδιάσουν, με σκαριφήματα και μετρήσεις, καταγράφουν τις ιδιαίτερες συνθήκες με φωτογραφίσεις και σκίτσα και συντάσσουν τεύχος προδιαγραφών απαραίτητο για το μάθημα και το σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών προτάσεων. Παράλληλα, στα πλαίσια της άσκησης, οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μνημεία και σημαντικά αρχιτεκτονικά κτίρια της κάθε περιοχής. Η διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των τοπικά προσδιορισμένων ζητουμένων είναι μέρος των εκπαιδευτικών στόχων και αξιολογείται.

Η αναχώρηση πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο και η επιστροφή γίνεται αυθημερόν αργά το απόγευμα – βράδυ.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Στόχος της άσκησης είναι η συλλογή δεδομένων και η επί τόπου ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αστικών και περιαστικών περιοχών όπου θα κληθούν να παρέμβουν με τις σχεδιαστικές προτάσεις τους οι σπουδαστές αρχιτεκτονικής. Κατά τη διάρκεια της άσκησης εξασκούνται στην εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών αναγνώρισης και μελέτης πόλεων και οικισμών. Μέσα από περιηγήσεις και τη συστηματική καταγραφή στοιχείων πολυσύνθετων τοπίων, οι σπουδαστές κατανοούν τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων τους στο υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 13

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Οικοδομική Τεχνολογία 3»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_630 «Οικοδομική Τεχνολογία 3» (5ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πέτρος Κουφόπουλος, Κατερίνα Λιάπη

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Σταθμοί Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) και Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Αθήνα.

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στα πλαίσια του μαθήματος που έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό σύνθετων φορέων από μέταλλο και ξύλο. Περιλαμβάνει την επίσκεψη στους σταθμούς του Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) και του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Αθήνα, για τη μελέτη και ανάλυση της διάταξης, δομής και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των στεγάστρων. Οι σταθμοί παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, με χαρακτηριστικά παραδείγματα που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα έως σύγχρονα, που κατασκευάστηκαν εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι φοιτητές μέσα από τις παρουσιάσεις σε κάθε σταθμό θα κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου φορέα. Μετά το πέρας της επίσκεψης οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν έναν σταθμό και να παρουσιάσουν σε ομαδική εργασία με σχέδια τη γενική διάταξη του φορέα του και να αναλύσουν τις κατασκευαστικές του λεπτομέρειες, που θα παρουσιάσουν στη συνέχεια στο εργαστήριο του μαθήματος.

Η διαδρομή είναι της τάξεως των 420 χλμ. Και η αναχώρηση πραγματοποιείται από τον χώρο του Πανεπιστημίου με πούλμαν για το σταθμό της Κηφισιάς. Από εκεί οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες με έναν διδάσκοντα η κάθε μία και κινούνται με τον Ηλεκτρικό με διαδοχικές στάσεις μέχρι τον Πειραιά και πίσω. Η επιστροφή στην Πάτρα γίνεται το βράδυ της ίδιας μέρας.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Ο βασικός στόχος της άσκησης είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν εικόνα της ποικιλίας των μεταλλικών φορέων διαφόρων εποχών, των κατασκευαστικών συστημάτων και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Μέσα από τα σχέδια και τις σημειώσεις που θα παραχθούν στα πλαίσια της άσκησης αποκτούν την αίσθηση της κλίμακα των κατασκευών και της αισθητικής των επιμέρους τύπων φορέων.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 14

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_060 «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6» (6ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Δημήτρης Γιαννίσης, Κωνσταντίνος Γρίβας, Πάνος Δραγώνας, Θανάσης Μάνης, Αλεξάνδρα Στράτου

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Διαφορετικά περιαστικά και φυσικά τοπία της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, σε απόσταση 150 - 200 χλμ από το Πανεπιστήμιο.

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και περιλαμβάνει επίσκεψη ομάδων φοιτητών (20 έως 40 ατόμων) σε διαφορετικά περιαστικά περιβάλλοντα και φυσικά τοπία. Στα πλαίσια της άσκησης οι σπουδαστές/τριες αποτυπώνουν τα φυσικά χαρακτηριστικά των τοπίων όπου στη συνέχεια θα κληθούν να σχεδιάσουν, με σκαριφήματα και μετρήσεις, καταγράφουν τις ιδιαίτερες συνθήκες με φωτογραφίσεις και σκίτσα και συντάσσουν τεύχος προδιαγραφών απαραίτητο για το μάθημα και το σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών προτάσεων. Παράλληλα, στα πλαίσια της άσκησης, οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μνημεία και σημαντικά αρχιτεκτονικά κτίρια της κάθε περιοχής. Η διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των τοπικά προσδιορισμένων ζητουμένων είναι μέρος των εκπαιδευτικών στόχων και αξιολογείται.

Η άσκηση είναι διήμερη. Η αναχώρηση πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο και η επιστροφή γίνεται την επόμενη ημέρα αργά το απόγευμα – βράδυ.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Στόχος της άσκησης είναι η συλλογή δεδομένων και η επί τόπου ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιαστικών περιοχών και φυσικών τοπίων όπου θα κληθούν να παρέμβουν με τις σχεδιαστικές προτάσεις τους οι σπουδαστές αρχιτεκτονικής. Κατά τη διάρκεια της άσκησης εξασκούνται στην εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών αναγνώρισης και μελέτης του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από περιηγήσεις και τη συστηματική καταγραφή στοιχείων πολυσύνθετων τοπίων, οι σπουδαστές κατανοούν τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων τους στο υφιστάμενο φυσικό περιβάλλον.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 15

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Αστικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_760 «Αστικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2» (6ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Γιάννης Αίσωπος, Γεώργιος Πανέτσος, Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Άλκηστις Ρόδη,

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Οι φοιτητές θα επισκεφθούν:

τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας όπου θα εργαστούν τόσο ομαδικά όσο και ατομικά,

το αρχαιολογικό μουσείο όπου θα εργαστούν ατομικά,

τον σύγχρονο οικισμό της Αρχαίας Ολυμπίας όπου θα εργαστούν σε ομάδες άνω των δύο ατόμων,

επιλεγμένους φυσικούς χώρους με πράσινα και υδάτινα στοιχεία εκτός οικισμού, όπου θα εργαστούν σε ομάδες άνω των δύο ατόμων.

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Διάρκεια άσκησης: Η άσκηση είναι μονοήμερη. Η χιλιομετρική απόσταση που
καλύπτεται είναι 126 χιλιόμετρα από την Πανεπιστημιούπολη Πατρών στο Ρίο και διαρκεί 1 ώρα και 50 λεπτά. Πραγματοποιείται την περίοδο Μαρτίου έως Μαΐου κάθε έτους.

Περιγραφή θέματος άσκησης: Η διερεύνηση του τουριστικού φαινομένου και η σχέση του με τα αρχαιολογικά τοπία της Ελλάδας – εστιάζοντας στην Ολυμπία. Οι φοιτητές θα διερευνήσουν την σχέση του αρχαίου τοπίου με τον σύγχρονο οικισμό και το φυσικό περιβάλλον υπό το πρίσμα της τουριστικής πίεσης και της κλιματικής κρίσης, και θα την επαναπροσδιορίσουν μέσω του σχεδιασμού.

Προετοιμασία: Πριν από την αναχώρηση οι φοιτητές εγγράφονται σε κατάλογο συμμετεχόντων παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας για περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης στην Ολυμπία οι διδάσκοντες ενημερώνουν για τους κανόνες συμπεριφοράς στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο (π.χ. φωτογράφηση χωρίς φλας, κλπ.), την συμπεριφορά στον δημόσιο χώρο, την απαγόρευση διέλευσης από ιδιωτικούς χώρους, τις μεθόδους και τις τεχνικές συνεντεύξεων, τους κανόνες ασφαλείας στο φυσικό περιβάλλον και την προφύλαξη από ατυχήματα και κινδύνους (π.χ. δύσβατα σημεία, επίθεση από πρόσωπα ή αδέσποτα ζώα, κλπ.)

Αντικείμενα και τεχνικές της άσκησης πεδίου: Η άσκηση πεδίου χωρίζεται στα παρακάτω στάδια:

Ξενάγηση και περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας.

Οι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας αποτελούσαν ανέκαθεν πηγή έμπνευσης για την αρχιτεκτονική και τον αστικό σχεδιασμό. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές θα ξεναγηθούν ομαδικά στον αρχαιολογικό χώρο από τους καθηγητές του ΤΑΜΠΠ και προσκεκλημένους αρχαιολόγους, και στη συνέχεια, θα περιηγηθούν ατομικά ώστε να συλλέξουν πληροφορίες βάσει των δικών τους προσωπικών ενδιαφερόντων και βιωμάτων. Θα καταγραφούν αρχιτεκτονικές τυπολογίες, διαδρομές, διατάξεις κτηριακών συνόλων, χρήσεις κτηρίων, τοπιακές διαμορφώσεις κοκ. Στο αρχαιολογικό μουσείο θα τους δοθεί η δυνατότητα να εμβαθύνουν μέσω σκίτσων σε τεκμήρια υλικού πολιτισμού και έργα τέχνης από την περιοχή κατά τη διάρκεια της ιστορίας της και να αντλήσουν πληροφορίες για προγενέστερες δομές και μορφές κατοίκησης στην ευρύτερη περιοχή. Τα εργαλεία καταγραφής θα είναι το σκίτσο, η φωτογραφία και το βίντεο.

Εντοπισμός και καταγραφή χωρικών προβλημάτων/δυνατοτήτων στη σύγχρονη πόλη και τις τουριστικές υποδομές της.

Ο τουρισμός συνέβαλε στην ανάπτυξη των παρακείμενων οικισμών με σκοπό την υποδοχή και φιλοξενία επισκεπτών. Σε αντίθεση με τους αρχαιολογικούς χώρους, οι σύγχρονοι οικισμοί αναπτύσσονται παραβιάζοντας την εκάστοτε υπάρχουσα νομοθεσία, με απουσία οράματος, και νέα κτήρια χαμηλής αισθητικής και κατασκευαστικής ποιότητας, έργα που αγνοούν τη γειτνίαση με αρχαιολογικούς χώρους διεθνούς σημασίας και τα ιδιαίτερα ευαίσθητα τοπία που παγίως τους περιβάλλουν.

Οι φοιτητές, χρησιμοποιώντας υπόβαθρα χαρτών ή σκίτσα, θα καταγράψουν τις χρήσεις γης, τα τυπομορφολογικά χαρακτηριστικά του κτισμένου περιβάλλοντος, τις υλικότητες και τον αστικό εξοπλισμό του δημόσιου χώρου, τις δραστηριότητες, επίσημες και ανεπίσημες, τα κυκλοφοριακά προβλήματα κυρίως λόγω της ύπαρξης τουριστικών λεωφορείων, τα σημεία παράνομης στάθμευσης, την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, την προσπελάσιμότητα σε φυσικούς χώρους αναψυχής όπως τα ποτάμια, κοκ. Σε μπλοκ σχεδίων θα αποτυπωθούν με ελεύθερο σχέδιο κατόψεις, τομές, όψεις και λεπτομερειες του κτισμένου περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με κατοίκους, εργαζόμενους σε επιχειρήσεις τουρισμού και εστίασης, επισκέπτες της Ολυμπίας, και υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λόγω πολυπλοκότητας των ασκήσεων και ασφαλείας, στη συγκεκριμένη έρευνα πεδίου οι φοιτητές θα εργαστούν σε ομάδες άνω των δύο ατόμων.

Συλλογή κλιματικών δεδομένων.

Εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, αρχαιολογικοί χώροι και σύγχρονοι οικισμοί όπως αυτοί της Ολυμπίας θα είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε καύσωνες. Αυτό πιθανότητα θα έχει ως συνέπεια να είναι λιγότερο ελκυστικοί σε τουρίστες και να επεκταθεί ή να μετατοπιστεί η περίοδος επισκεψιμότητας εκτός των θερινών μηνών. Στην συγκεκριμένη άσκηση πεδίου, στόχος είναι να καταγραφεί το μικροκλίμα σε δημόσιους, υπαίθρους χώρους όπως η κεντρική πλατεία, ο πεζόδρομος, η είσοδος του αρχαιολογικού χώρου, ο σταθμός σιδηροδρόμου, κλπ. Πιο συγκεκριμένα, θα καταγραφεί η θερμοκρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία, η κατεύθυνση, ένταση και ταχύτητα του ανέμου κλπ. Θα χρησιμοποιηθούν όργανα μέτρησης όπως αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ανεμόμετρα, πυρανόμετρα κλπ. Τα ποσοτικά στοιχεία που θα συλλεχθούν καθώς και τα ποιοτικά, από τη βιωματική εμπειρία του μικροκλίματος, θα συμβάλουν στην κατανόηση της θερμικής άνεσης, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες σχεδιαστικές παρεμβάσεις για την βελτίωσή της (π.χ. φυτεύσεις δένδρων, κατασκευή στεγάστρων και στοιχείων ανεμοπροστασίας, εδαφοκάλυψη με υδατοπερατά υλικά και μικρή θερμοχωρητικότητα, κλπ.)

Εντοπισμός και καταγραφή περιβαλλοντικών προβλημάτων/δυνατοτήτων υπό το πρίσμα της κλιματικής κρίσης.

Από την αρχαιότητα έως σήμερα, η Ολυμπία έχει δεχθεί φυσικές καταστροφές όπως σεισμούς, πυρκαγιές και πλημμύρες. Οι φυσικές καταστροφές αναμένεται να ενταθούν εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Σε αυτή την άσκηση πεδίου, οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να διερευνήσουν και να κατανοήσουν μέσω της παρατήρησης τις συνέπειες προγενέστερων συμβάντων, τους τρόπους επανόρθωσης, τους πιθανούς κινδύνους από την κλιματική κρίση ώστε να προτείνουν σχεδιαστικές παρεμβάσεις στον δημόσιο και τον ιδιωτικό υπαίθριο χώρο για την πρόληψη, την προστασία και τον μετριασμό των επιπτώσεών της κλιματικής κρίσης.

Επιπλέον των φυσικών καταστροφών, η πολεοδομική ανάπτυξη, οι αγροτικές καλλιέργειες και η διεπαφή αυτών με το φυσικό περιβάλλον, καθώς και το τουριστικό φαινόμενο, απειλούν το φυσικό τοπίο. Οι φοιτητές θα καταγράψουν μέσω ιδίας παρατήρησης και συνεντεύξεων τα προβλήματα (π.χ. εστίες ρύπανσης, διαχείριση απορριμμάτων, τυχόν καταπατήσεις δασικών περιοχών, κλπ.) και ταυτόχρονα θα εντοπίσουν πολιτισμικές και οικονομικές προοπτικές και δυνατότητες.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Βασικός στόχος της άσκησης πεδίου είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την σχέση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων με τις γειτνιάζουσες σύγχρονες πολεοδομικές αναπτύξεις και τις υποδομές που απέκτησαν όταν αναδείχθηκαν σε πολυσύχναστους τουριστικούς προορισμούς. Επιπλέον, λόγω του περιβαλλοντικά ευαίσθητου τοπίου της Ολυμπίας, οι φοιτητές καλούνται μέσω της άσκησης πεδίου να διερευνήσουν τους κινδύνους από την κλιματική κρίση και να προτείνουν σχεδιαστικές παρεμβάσεις για την πρόληψη, προστασία και μετριασμό των επιπτώσεών της.

Επιμέρους στόχοι της άσκησης πεδίου, μεταξύ άλλων, είναι:

Η βαθύτερη κατανόηση της κλασσικής αρχιτεκτονικής σε κλίμακα κτηρίου και κτηριακών διατάξεων.

Η κιναισθητική αντίληψη του αρχαιολογικού χώρου.

Οι αρχαιολογικοί χώροι ως πηγή σύγχρονης σχεδιαστικής έμπνευσης.

Οι αρχαιολογικοί χώροι ως πεδία έργων αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης.

Η εισαγωγή νέας αρχιτεκτονικής σε ιστορικά περιβάλλοντα.

Η κατανόηση των επιπτώσεων του τουριστικού φαινομένου σε ευαίσθητα, ιστορικά περιβάλλοντα.

Το σχέδιο ως εργαλείο παρατήρησης και καταγραφής πληροφορίας και οι αναλογικές μετρήσεις μέσω βηματισμού και άλλων τεχνικών.

Η οργάνωση και η διενέργεια συνεντεύξεων.

Η επιτόπια χαρτογράφηση (χρήσεις γης, κυκλοφορία, νοητικοί χάρτες, κλπ.)

Η καταγραφή κλιματολογικών δεδομένων μέσω της χρήσης ειδικών οργάνων.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 16

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Οικοδομική Τεχνολογία 4»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_640 «Οικοδομική Τεχνολογία 4» (6ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πέτρος Κουφόπουλος, Κατερίνα Λιάπη

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Σταθμοί Ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) και Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Αθήνα.

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων στα πλαίσια του μαθήματος που έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση στον σχεδιασμό σύνθετων φορέων από μέταλλο και ξύλο. Περιλαμβάνει την επίσκεψη σε κτήρια με φορείς που καλύπτουν μεγάλα ανοίγματα, όπως στεγάσεις αθλητικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στην Αθήνα (πχ. ΟΑΚΑ, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας,Taekwondo, κά). Οι φοιτητές μέσα από τις παρουσιάσεις των κτηρίων θα κατανοήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου φορέα. Μετά το πέρας της επίσκεψης οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ένα παράδειγμα και να παρουσιάσουν σε ομαδική εργασία με σχέδια τη γενική διάταξη του φορέα του και να αναλύσουν τις κατασκευαστικές του λεπτομέρειες, που θα παρουσιάσουν στη συνέχεια στο εργαστήριο του μαθήματος.

Η διαδρομή είναι της τάξεως των 460 χλμ. Και η αναχώρηση πραγματοποιείται από τον χώρο του Πανεπιστημίου με πούλμαν και η επιστροφή στην Πάτρα γίνεται το βράδυ της ίδιας μέρας.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Ο βασικός στόχος της άσκησης είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν εικόνα της ποικιλίας των μεταλλικών φορέων κατασκευαστικών συστημάτων και τις αντίστοιχες λεπτομέρειες εφαρμογής τους. Μέσα από τα σχέδια και τις σημειώσεις που θα παραχθούν στα πλαίσια της άσκησης αποκτούν την αίσθηση της κλίμακα των κατασκευών και της αισθητικής των επιμέρους τύπων φορέων.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ & ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 17

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθημάτων «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7» και «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_070 «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 7» (7ο εξάμηνο σπουδών)

ARC_090 «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 9» (9ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πάνος Δραγώνας, Γιάννης Αίσωπος, Κωνσταντίνος Γρίβας, Δημήτρης Γιαννίσης, Δήμητρα Κατσώτα, Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Γιώργος Πανέτσος, Άλκηστις Ρόδη

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Αθήνα

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους τεταρτοετείς και πεμπτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και περιλαμβάνει επίσκεψη ομάδων φοιτητών (20 έως 40 ατόμων) στην Αθήνα. Στα πλαίσια της άσκησης οι σπουδαστές/τριες αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων αστικών περιοχών (όπως πχ ο Ελαιώνας της Αθήνας) όπου στη συνέχεια θα κληθούν να σχεδιάσουν, με σκαριφήματα και μετρήσεις, καταγράφουν τις ιδιαίτερες συνθήκες με φωτογραφίσεις και σκίτσα και συντάσσουν τεύχος προδιαγραφών απαραίτητο για το μάθημα και το σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών προτάσεων. Παράλληλα, στα πλαίσια της άσκησης, οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σημαντικά αρχιτεκτονικά κτίρια της πόλης. Η διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των τοπικά προσδιορισμένων ζητουμένων είναι μέρος των εκπαιδευτικών στόχων και αξιολογείται.

Η αναχώρηση πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο και η επιστροφή γίνεται αυθημερόν αργά το απόγευμα – βράδυ.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Στόχος της άσκησης είναι η συλλογή δεδομένων και η επί τόπου ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αστικών περιοχών όπου θα κληθούν να παρέμβουν με τις σχεδιαστικές προτάσεις τους οι σπουδαστές αρχιτεκτονικής. Κατά τη διάρκεια της άσκησης εξασκούνται στην εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών αναγνώρισης και μελέτης πόλεων και οικισμών. Μέσα από περιηγήσεις και τη συστηματική καταγραφή στοιχείων πολυσύνθετων αστικών περιβαλλόντων, οι σπουδαστές κατανοούν τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων τους στο υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 18

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικών Αποκαταστάσεων»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_Ε111 «Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικών Αποκαταστάσεων» (7ο & 9ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πέτρος Κουφόπουλος, Σταύρος Μαμαλούκος

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Αρχαιολογικοί χώροι μονής Δαφνίου και Ακρόπολης στην Αθήνα.

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου του μαθήματος επιλογής σχεδιάστηκε για τους τεταρτοετείς και πεμπτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων που ενδιαφέρονται για θέματα προστασίας και αποκατάστασης της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς. Η άσκηση περιλαμβάνει την επίσκεψη σε δύο έργα αναστηλώσεων, ενός μεσαιωνικού και ενός μνημείου της κλασικής αρχαιότητας. Κατά τις επισκέψεις στους φοιτητές διανέμονται σχέδια και διαγράμματα σχετικά με τα σύνθετα έργα και επιτόπου οι συντελεστές αρχιτέκτονες και μηχανικοί παρουσιάζουν τις επεμβάσεις και γίνεται συζήτηση. Έχει προηγηθεί προετοιμασία των φοιτητών στα πλαίσια των διαλέξεων της θεωρίας του μαθήματος. Στη μονή Δαφνίου γίνεται προβολή στο κέντρο ενημέρωσης των επισκεπτών και περιήγηση στο εργοτάξιο. Στην Ακρόπολη γίνεται σύντομη περιήγηση στα αναστηλωμένα μνημεία των Προπυλαίων και του ναού της Αθηνάς Νίκης, και στη συνέχεια παρουσίαση του έργου αποκατάστασης του Παρθενώνα εντός του εργοταξίου. Μετά το πέρας της επίσκεψης οι φοιτητές καλούνται να συντάξουν μικρό δοκίμιο με περιγραφή και κριτική σε μία εκ των επεμβάσεων που τους παρουσιάστηκε. Η διαδρομή είναι της τάξεως των 420 χλμ. και η αναχώρηση πραγματοποιείται από τον χώρο του Πανεπιστημίου με μικρό πούλμαν (30 θέσεων) και η επιστροφή στην Πάτρα γίνεται το βράδυ της ίδιας μέρας.

Επιπλέον το μάθημα περιλαμβάνει και επίσκεψη στο παρακείμενο στο Πανεπιστήμιο βυζαντινό ναό στο Πλατάνι, όπου πραγματοποιείται ατομική άσκηση ανάγνωσης και ερμηνείας των οικοδομικών φάσεων του μνημείου.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Στους βασικούς στόχους της άσκησης περιλαμβάνεται η επαφή των φοιτητών με τα σημαντικά αυτά μνημεία και να αποκτήσουν την δυνατότητα της ανάγνωσης τους ως τεκμήρια του παρελθόντος και ως αποτέλεσμα ακολουθίας ιστορικών γεγονότων. Ακόμη αποκτούν εικόνα της κλίμακας και της συνθετότητας των επεμβάσεων αποκατάστασης και γνωρίζουν προσωπικότητες από τον χώρο των αναστηλώσεων.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 19

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθημάτων «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_080 «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8» (8ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πάνος Δραγώνας, Γιάννης Αίσωπος, Δημήτρης Γιαννίσης, Δήμητρα Κατσώτα, Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος, Γιώργος Πανέτσος

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Διαφορετικές παραθαλάσσιες περιοχές που γνωρίζουν τουριστική ανάπτυξη (όπως οι ακτές της δυτικής Πελοποννήσου, οι ακτές της Μεσσηνίας, διαφορετικές περιοχές των Κυκλάδων κά.)

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και περιλαμβάνει επίσκεψη ομάδων φοιτητών (20 έως 40 ατόμων) σε παραθαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Στα πλαίσια της άσκησης οι σπουδαστές/τριες αποτυπώνουν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων τουριστικών περιοχών (όπως πχ οι ακτές της Μάνης) όπου στη συνέχεια θα κληθούν να σχεδιάσουν, με σκαριφήματα και μετρήσεις, καταγράφουν τις ιδιαίτερες συνθήκες με φωτογραφίσεις και σκίτσα και συντάσσουν τεύχος προδιαγραφών απαραίτητο για το μάθημα και το σχεδιασμό των αρχιτεκτονικών προτάσεων. Παράλληλα, στα πλαίσια της άσκησης, οργανώνονται εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και σημαντικά αρχιτεκτονικά κτίρια της περιοχής. Η διαδικασία καταγραφής και ανάλυσης των τοπικά προσδιορισμένων ζητουμένων είναι μέρος των εκπαιδευτικών στόχων και αξιολογείται.

Η άσκηση είναι τριήμερη.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Στόχος της άσκησης είναι η συλλογή δεδομένων και η επί τόπου ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τουριστικών περιοχών όπου θα κληθούν να παρέμβουν με τις σχεδιαστικές προτάσεις τους οι σπουδαστές αρχιτεκτονικής. Κατά τη διάρκεια της άσκησης εξασκούνται στην εφαρμογή διαφορετικών μεθοδολογιών αναγνώρισης και μελέτης τοπίων που γνωρίζουν τουριστική ανάπτυξη. Μέσα από περιηγήσεις και τη συστηματική καταγραφή στοιχείων δυναμικών περιβαλλόντων, οι σπουδαστές κατανοούν τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων τους στο υφιστάμενο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 20

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Ειδικά Κεφάλαια Αποκαταστάσεων 2»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_Ε204 «Ειδικά Κεφάλαια Αποκαταστάσεων 2» (8ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πέτρος Κουφόπουλος, Σταύρος Μαμαλούκος

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Παραδοσιακοί οικισμοί σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και της Βορειοδυτικής Ελλάδας (ενδεικτικά : Ν. Αχαΐας (Χαλανδρίτσα), Ν. Κορινθίας (περιοχή Φενεού), Ν. Ιωαννίνων (Τσεπέλοβο, Πωγωνιανή), Ν. Θεσπρωτίας (Παραμυθιά, Μαργαρίτι), Ν. Πρέβεζας (Θεσπρωτικό), Ν. Κέρκυρας (Άνω Κορακιάνα), Ν. Λευκάδας (Απόλπενα), Ν.Κοζάνης (Πεντάλοφος)

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και είναι πενθήμερη. Περιλαμβάνει μετάβαση στον επιλεγμένο παραδοσιακό οικισμό το απόγευμα της Πέμπτης, επί τόπου εργασία καταγραφής σε δελτία όλων των κτηρίων ολόκληρου ή ενός τμήματος του οικισμού και αποτύπωσης επιλεγμένων κτηρίων και επίσκεψη άλλων οικισμών της ευρύτερης περιοχής την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και την Δευτέρα το πρωί και επιστροφή στην Πάτρα την Δευτέρα το απόγευμα.

Η διανυκτέρευση γίνεται στον ίδιο τον παραδοσιακό οικισμό ή σε κάποιον άλλο κοντινό σε αυτόν.

Η απόσταση των επιλεγόμενων κάθε φορά οικισμών από την Πάτρα κυμαίνεται από 50 ως 350 χλμ.

Η εξόρμηση γίνεται στο διάστημα (ανάλογα με τις διακοπές του Πάσχα) από τα μέσα ως τα τέλη Απριλίου ή στις αρχές Μαΐου κάθε έτους.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την καταγραφή και τεκμηρίωση των ιστορικών οικισμών η οποία είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό της προστασίας τους, που αποτελεί το αντικείμενο του μαθήματος. Παράλληλα επιδιώκεται η από πλευράς των φοιτητών γνωριμία της «παραδοσιακής» αρχιτεκτονικής μέσα από την εξέταση γενικών προβλημάτων όπως ο ίδιος ορισμός της («ανώνυμη» / «λαϊκή» / «παραδοσιακή» αρχιτεκτονική) αλλά και επί μέρους θεμάτων όπως η σχέση της ελληνικής «παραδοσιακής» αρχιτεκτονικής με τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική, την οθωμανική αρχιτεκτονική και με τον κλασικισμό.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 21

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Αειφορικός Σχεδιασμός»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_301 «Αειφορικός Σχεδιασμός» (7ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Αγγελική Χατζηδημητρίου

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Αστικοί υπαίθριοι χώροι (πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, παράκτιες ζώνες), αρχαιολογικοί χώροι και υπαίθριοι χώροι στο περιβάλλον μνημείων, περιαστικοί υπαίθριοι χώροι (ακτές, δάση, ρέματα κ.α.) στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, σε περιοχές της Πελοποννήσου κ.α.

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και περιλαμβάνει ημερήσια επίσκεψη σε καθορισμένο υπαίθριο χώρο, σε αστικό ή φυσικό περιβάλλον, για την παρατήρηση και καταγραφή των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν το μικροκλίμα και τις συνθήκες άνεσης. Στα πλαίσια της άσκησης οι σπουδαστές/τριες θα αποτυπώσουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες, με φωτογραφίες, σκαριφήματα και σημειώσεις και θα καταγράψουν τις παραμέτρους του μικροκλίματος (θερμοκρασία και υγρασία περιβάλλοντος, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία επιφανειών και θερμοκρασία σφαίρας) σε χαρακτηριστικά σημεία του υπαίθριου χώρου για χαρακτηριστικά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια μιας ημέρας με ειδικό εξοπλισμό. Για τις παρατηρήσεις και τις καταγραφές θα χρησιμοποιηθούν υπόβαθρα σχεδίων ή χαρτών, πίνακες καταγραφής δεδομένων και εξειδικευμένα όργανα μετρήσεων κλιματικών δεδομένων (αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας, ανεμόμετρα, θερμόμετρα υπέρυθρης ακτινοβολίας κ.α.) και καταγραφικά εργαλεία. Κατά περίπτωση η καταγραφή θα συμπληρώνεται με απαντήσεις σε ερωτηματολόγια για την εκτίμηση της υποκειμενικής αντίληψης των συνθηκών θερμικής άνεσης. Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων και καταγραφών θα χρησιμοποιούνται, με περεταίρω επεξεργασία, για την χαρτογράφηση του μικροκλίματος και της ημερήσιας διακύμανσης των επιμέρους παραμέτρων του. Η καταγραφή των παραμέτρων του μικροκλίματος μπορεί να αξιοποιηθεί ως στοιχείο ανάλυσης της περιοχής μελέτης για τη διαμόρφωση προτάσεων σχεδιασμού αλλά και για την τεκμηρίωση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης μικροκλίματος.

Η αναχώρηση πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο και η επιστροφή γίνεται αυθημερόν αργά το απόγευμα – βράδυ.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση των σπουδαστών αρχιτεκτονικής με τις μεθόδους και τα εξειδικευμένα εργαλεία καταγραφής των παραμέτρων του μικροκλίματος για την αναλυτική χαρτογράφηση τους σε μια περιοχή μελέτης και την αξιολόγηση της επίδρασης των στοιχείων του δομημένου ή του φυσικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών συνθηκών. Μέσα από την επιτόπια μέτρηση και συστηματική καταγραφή χαρακτηριστικών κλιματικών παραμέτρων οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τις επιδράσεις των παρεμβάσεων σχεδιασμού στο μικροκλίμα, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις συνθήκες άνεσης για τους χρήστες των υπαίθριων χώρων.

 

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 22

1. Τίτλος άσκησης υπαίθρου:

Άσκηση Υπαίθρου Μαθήματος «Εργαστήριο Αποκατάστασης Ιστορικών Κτηρίων»

2. Προπτυχιακό μάθημα με το οποίο συνδέεται:

ARC_095 «Εργαστήριο Σχεδιασμού Κατεύθυνσης» (9ο εξάμηνο σπουδών)

3. Υπεύθυνοι καθηγητές/μέλη ΔΕΠ:

Πέτρος Κουφόπουλος, Σταύρος Μαμαλούκος

4. Προορισμός της άσκησης υπαίθρου:

Παραδοσιακοί οικισμοί σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου και της Βορειοδυτικής Ελλάδας (ενδεικτικά : Ν. Αχαΐας (Χαλανδρίτσα), Ν. Κορινθίας (περιοχή Φενεού), Ν. Ιωαννίνων (Τσεπέλοβο, Πωγωνιανή), Ν. Θεσπρωτίας (Παραμυθιά, Μαργαρίτι), Ν. Πρέβεζας (Θεσπρωτικό), Ν. Κέρκυρας (Άνω Κορακιάνα), Ν. Λευκάδας (Απόλπενα), Ν.Κοζάνης (Πεντάλοφος)

5. Σύντομη περιγραφή της άσκησης:

Η άσκηση υπαίθρου σχεδιάστηκε για τους πεμπτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και είναι πενθήμερη. Περιλαμβάνει μετάβαση στον επιλεγμένο παραδοσιακό οικισμό το απόγευμα της Πέμπτης, επί τόπου εργασία αποτύπωσης / τεκμηρίωσης ενός ή δύο, ανάλογα με το αριθμό των συμμετεχόντων φοιτητών, ιστορικών (παραδοσιακών) σπιτιών και επίσκεψη παραδειγμάτων καλών και κακών επεμβάσεων σε ιστορικά κτήρια του συγκεκριμένου οικισμού ή της ευρύτερης περιοχής την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και την Δευτέρα το πρωί και επιστροφή στην Πάτρα την Δευτέρα το απόγευμα.

Η διανυκτέρευση γίνεται στον ίδιο τον παραδοσιακό οικισμό ή σε κάποιον άλλο κοντινό σε αυτόν.

Η απόσταση των επιλεγόμενων κάθε φορά οικισμών από την Πάτρα κυμαίνεται από 50 ως 350 χλμ.

Η εξόρμηση γίνεται στο διάστημα από τα μέσα ως τα τέλη Οκτωβρίου κάθε έτους.

6. Εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης:

Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την τεκμηρίωση των ιστορικών κτηρίων η οποία είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό αποκατάστασης και επανάχρησής τους, που αποτελεί το αντικείμενο του μαθήματος.

 

Άρθρο 3: Ενημέρωση Φοιτητών πριν την πραγματοποίηση της Άσκησης υπαίθρου / πεδίου

α) Πριν την πραγματοποίηση της Άσκησης υπαίθρου/πεδίου, οι υπεύθυνοι συντονιστές/συνοδοί των Ασκήσεων σε συνεργασία με μέλη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του εκάστοτε Τμήματος, υποχρεούνται να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες φοιτητές τους αναφορικά με συγκεκριμένους κανόνες με τους οποίους οι ασκήσεις υπαίθρου θα ολοκληρώνονται επιτυχώς με ασφάλεια, σύμφωνα με τον οικείο Κανονισμό Ασκήσεων υπαίθρου/πεδίου. Έμφαση πρέπει να δίδεται i) στον απαραίτητο εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών εφοδίων τα οποία θα εξασφαλίζουν την ασφαλή συμμετοχή στις απαιτήσεις της Δράσης), ii) τους κανονισμούς ασφαλείας, iii) τους κανόνες συμπεριφοράς στην ύπαιθρο.

γ) Στην ιστοσελίδα εκάστου μαθήματος, στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης, αναρτώνται αμελλητί οι απαραίτητες διδακτικές σημειώσεις καθώς και τεχνικά εγχειρίδια χρήσης των οργάνων.

δ) Εναλλακτικά, η ενημέρωση των φοιτητών μπορεί να πραγματοποιείται σε μορφή σεμιναρίου, που εκτός των θεματικών αντικειμένων της παραγράφου α), μπορεί να περιλαμβάνει βασικές γνώσεις παροχής α’ βοηθειών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος.

 

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις διοργανωτών / συνοδών

Πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητα του διοργανωτή/συνοδού της Άσκησης υπαίθρου/πεδίου, οι ανωτέρω, ακριβώς πριν την πραγματοποίηση της Άσκησης, έχουν τις κάτωθι υποχρεώσεις:

 1. Οι υπεύθυνοι διοργανωτές/συνοδοί των ασκήσεων υπαίθρου λόγω ειδικότητας και πείρας, οφείλουν να ενημερώνουν αναλυτικά τους φοιτητές για τους πιθανούς κινδύνους που δύναται να προκληθούν κατά τη διεξαγωγή της άσκησης.
 2. Οι υπεύθυνοι διοργανωτές/συνοδοί των ασκήσεων υπαίθρου υποχρεούνται να φέρουν εξοπλισμό πρώτων βοηθειών.

 

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις των Φοιτητών

Οι υποχρεώσεις των φοιτητών που συμμετέχουν στις Ασκήσεις υπαίθρου/πεδίου του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

 1. Οι φοιτητές υποχρεούνται να ακολουθούν τους κανόνες ασφάλειας των Ασκήσεων υπαίθρου/πεδίου όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Ασκήσεων υπαίθρου/πεδίου του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να λάβουν μέρος στην Άσκηση υπαίθρου/πεδίου, υποχρεούνται να φέρουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό κ.λπ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με βάση τις υποδείξεις των υπευθύνων/συντονιστών διδασκόντων των ασκήσεων Οι υπεύθυνοι συντονιστές/διοργανωτές διδάσκοντες των ασκήσεων υπαίθρου υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τους φοιτητές που συμμετέχουν στην άσκηση και να έχουν την ενυπόγραφη Δήλωση Αποδοχής Κανονισμού Άσκησης Υπαίθρου/Πεδίου (επισυνάπτεται).
 2. Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε απόκλιση των συμμετεχόντων φοιτητών από τις οδηγίες των υπευθύνων συνοδών αναφορικά με την ασφάλειά τους, δύναται να οδηγήσει σε ματαίωση της πραγματοποίησης της άσκησης και επιστροφή όλων των φοιτητών στην αφετηρία προορισμού.
 3. Όλοι οι φοιτητές που συμμετέχουν στις ασκήσεις υπαίθρου/πεδίου οφείλουν να συμπεριφέρονται υπεύθυνα, τηρώντας πιστά τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής της άσκησης, όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Ασκήσεων υπαίθρου/πεδίου του Τμήματος, και θεωρούνται μοναδικοί υπεύθυνοι των πράξεών τους τόσο κατά τη διάρκεια μετακίνησής τους από και προς τις περιοχές προορισμού της άσκησης, όσο και κατά τη διαμονή τους σε καταλύματα και ξενοδοχεία, σε περίπτωση διανυκτέρευσης. Οποιαδήποτε υλική φθορά προκληθεί στα καταλύματα και στους χώρους διανυκτέρευσης από τους συμμετέχοντες φοιτητές, τα έξοδα κάλυψής της επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ιδιώτη φοιτητή και σε κάθε περίπτωση το Πανεπιστήμιο Πατρών δε φέρει ουδεμία ευθύνη κάλυψης κόστους φθοράς.
 4. Μετά και την ενημέρωση των φοιτητών για τα ανωτέρω, οι εμπλεκόμενοι φοιτητές δηλώνουν ενυπογράφως ότι έλαβαν γνώση πριν από την έναρξη των σχετικών ασκήσεων, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 125/12.4.2023 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισημαίνεται ότι, η Συνέλευση του κάθε Τμήματος είναι αρμόδια για τα ειδικότερα θέματα που δεν καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισμό.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) ορίζεται ότι:

«Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄83)», όπως αναλυτικά καταγράφεται και στην απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, κατά την υπ’ αριθ. 125/12.4.2023 συνεδρίασή του.