Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Δημήτρης Γιαννίσης, Επίκουρος Καθηγητής
Πέτρος Κουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Α. Πανέτσος, Καθηγητής

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Πατρών
Κτίριο Α (Πρυτανεία), 1ος όροφος, τ: 2610996636, e: grafprak@upatras.gr

Στο τμήμα υπάρχει πρόγραμμα πρακτικής εργασίας (internship) όσων φοιτητών το επιθυμούν κατά τους θερινούς μήνες, για εμπειρία σε αρχιτεκτονικά γραφεία και για γραφεία με συναφή δραστηριοποίηση. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αξιολογούνται με την έναρξη της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς, προκειμένου να συνεχισθεί με επιτυχία το πρόγραμμα.

Από 1-9-2010 μέχρι 30-9-2013 το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχ. του Πανεπιστημίου Πατρών υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από Εθνικούς πόρους.