Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΣΑΠ) της ΕΘΑΑΕ. Το ΣΑΠ έκανε δεκτή την Έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης & Πιστοποίησης, βάσει της οποίας το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΑΜΠΠ συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).


ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ARC_010 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

ARC_230 ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1

ARC_303 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1

ARC_311 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1

ARC_373 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 1

ARC_551 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ARC_020 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2

ARC_240 ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2

ARC_304 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

ARC_312 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2

ARC_374 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 2

ARC_562 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ARC_030 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3

ARC_173 ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 1

ARC_175 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3

ARC_215 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ARC_330A ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3

ARC_610 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ARC_040 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4

ARC_174 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 4

ARC_176 ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 2

ARC_340A ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4

ARC_620 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2

ARC_772 ΤΟΠΙΟ ΠΟΛΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ARC_050 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5

ARC_410 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1

ARC_630 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3

ARC_750A ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ARC_060 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6

ARC_420 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2

ARC_640 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4

ARC_760A ΑΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ARC_070 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7

ARC_301 ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ARC_430 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3

ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ARC_080 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8

ARC_980 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

ARC_0090 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 Η'

ARC_095 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ARC_991 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1

ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

ARC_992 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ARC_ENGL 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ARC_ENGL 2 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ARC_Ε111 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1

ARC_Ε115 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ARC_Ε203 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3 *

ARC_Ε211 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1

ARC_Ε301 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1

ARC_Ε401 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1

ARC_E403 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1B *

ARC_Ε405 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1 *

ARC_Ε607 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 7 *

ARC_Ε801 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 *

ARC_E805 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

ARC_Ε901 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 1

ARC_EE01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 1

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ARC_E103B ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 2

ARC_Ε204 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2

ARC_E208 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ARC_E212 ΕΙΔ. ΚΕΦ. ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2: ΑΣΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ARC_E306 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 6

ARC_E310 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 10 *

ARC_E378 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

ARC_E402 ΑΡΧΙΤ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2

ARC_E404 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2B *

ARC_E406 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 2 

ARC_E408 ARC_E408 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ARC_E504 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ *

ARC_E554 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2

ARC_E608 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8

ARC_Ε712 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2

ARC_Ε802 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 

ARC_E804 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ARC_E808 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 5

ARC_Ε902 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 2

ARC_ΕΕ02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 2

ARC_ΠΡΑΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ARC_095)

COMPUTATIONAL DESIGN / ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ