ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ARC_010 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

ARC_230 ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1

ARC_303 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1

ARC_311 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1

ARC_373 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1

ARC_551 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

 

ARC_020 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2

ARC_240 ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2

ARC_304 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

ARC_312 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2

ARC_374 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2

ARC_562 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 2

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

 

ARC_030 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3

ARC_173 ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 1

ARC_175 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 3

ARC_215 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ARC_330 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 3

ARC_610 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1

 

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ARC_040 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 4

ARC_176 ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 2

ARC_340 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4

ARC_620 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2

ARC_884 ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΗ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ARC_050 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 5

ARC_410 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1

ARC_630 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3

ARC_750A ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ARC_060 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 6

ARC_420 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2

ARC_640 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 4

ARC_760 ΑΣΤΙΚΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ARC_301 ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

ARC_070 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7

ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ARC_080 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8

ARC_970 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

ARC_090 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

ARC_095 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ARC_1000 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1

ΕΠΙΛΟΓΗ Η' 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

ARC_992 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2

ΕΠΙΛΟΓΗ Η' 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ARC_ENGL 1 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ARC_ENGL 2 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

ARC_Ε111 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1

ARC_Ε115 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ARC_Ε1821 ΠΑΤΡΑ 1821-2021

ARC_Ε203 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3

ARC_Ε211 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1

ARC_Ε301 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1

ARC_Ε401 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 1

ARC_Ε405 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 1

ARC_Ε607 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 7

ARC_Ε711 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 1

ARC_Ε801 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 1

ARC_E805 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

ARC_Ε901 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 1

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ARC_E103B ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 2

ARC_Ε204 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2

ARC_EVL02 VILLARD 02

ARC_E212 ΕΙΔ. ΚΕΦ. ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2: ΑΣΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ARC_E310 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 10

ARC_E402 ΑΡΧΙΤ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2

ARC_E406 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 2

ARC_E407 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ

ARC_E504 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ARC_E608 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8

ARC_Ε712 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 2

ARC_Ε802 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 2

ARC_Ε804 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ARC_Ε902 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΠΟΥΔΗ 2

ARC_ΠΡΑΚ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ARC_095)

ARC_095 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: COMPUTATION DESIGN / ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ARC_095 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ

ARC_095 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ARC_095 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ARC_095 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ARC_095 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ

ARC_095 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ