Κωδικός Μαθήματος 
ARC_080
Διδακτικές Μονάδες 
12

H γενική θεματική του ΑΣ8 με τίτλο: «Εκδοχές αστικότητας» συνδυάζει την αρχιτεκτονική κτηρίων με στρατηγικές αστικού σχεδιασμού. Διερευνάται ο ρόλος της αρχιτεκτονικής στις μεταβολές της αστικής ανάπτυξης και στοχεύει σε προτάσεις που αντιμετωπίζουν τη πόλη ως ένα αρχιτεκτονικό έργο.

Στο εργαστήριο θα μελετηθεί ένα Περιβαλλοντικό Ερευνητικό Κέντρο στον κενό χώρο δίπλα (νότια) από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών με πρόσωπο πάνω στην Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών. Το εργαστήριο καλείται να ερευνήσει θέματα ασυνέχειας, σχέσεις και δίπολα: Τη σχέση της μεγάλης κλίμακας (Μουσείο) με τη μικρή της γειτονιάς, την α-συνέχεια στο αστικό μέτωπο, τη σχέση πόλης - Πανεπιστήμιου, τη σχέση της κοινωνίας με την έρευνα και/για το περιβάλλον, τη σχέση των ποιοτικών με τις τεχνικές παραμέτρους του Σχεδιασμού, τη σχέση της απλότητας με την πολυπλοκότητα. Θα δοθεί η ευκαιρία, να διερευνηθεί επίσης, ο ρόλος του Σχεδιασμού στην κοινωνία και τη μελλοντική της ατζέντα. Τέλος, έμφαση θα δοθεί στη Βιοκλιματική λειτουργία του θέματος.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να λειτουργήσουν σχεδόν ταυτόχρονα σε δυο επίπεδα:

  • Κριτική ανάγνωση και περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης (ιστορική, πολιτιστική, από πληροφορίες που θα συλλέξουν και θα αναλύσουν)
  • Εισηγήσεις και επεξεργασία εναλλακτικών προτάσεων και ιδεών για τον νέο σχεδιασμό.

Ενδεικτικά και μόνον αναφέρονται οι εξής δυνατότητες ή επιλογές, οι οποίες μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε ομάδα και θα εξαρτώνται από τη διαφορετική ανάγνωση του προγράμματος που θα έχει κάνει, αλλά και (κυρίως) από τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που κάθε ομάδα μπορεί να έχει ή να έχει διαμορφώσει:

  • Σχεδιασμός σε γενικό επίπεδο του κτηριακού συνόλου.
  • Σχεδιασμός της νέας κτηριακής κατασκευής.
  • Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, που η αντίστοιχη ομάδα θα κρίνει ότι απαιτείται.
  • Προτάσεις για την επίπλωση και εξοπλισμό επιμέρους χώρων
  • Προτάσεις για τη διαμόρφωση των υπαίθριων και ημι-υπαίθριων χώρων