Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E404
Διδακτικές Μονάδες 
4

[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε ειδικά θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό επίπλων και αντικειμένων, και μια συνολικότερη εξέταση του ρόλου του Σχεδιασμού [DESIGN] στη φυσιογνωμία του "υλικού πολιτισμού" που μας περιβάλλει. Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές γνωρίζουν και συζητούν, τους σύγχρονους διεθνείς προβληματισμούς στο χώρο σχεδιασμού και παραγωγής των αντικειμένων που μας περιβάλλουν μέσα από κείμενα και παραδείγματα. Παράλληλα, γίνονται αναφορές στις καταγωγές του σύγχρονου DESIGN μέσα από την παρουσίαση και κριτική ανάλυση του έργου σημαντικών σχεδιαστών από τις δεκαετίες του '80 μέχρι και το 2010. Το μάθημα προσεγγίζει, επίσης, ερευνητικά και σχεδιαστικά τις εκφάνσεις του εγχώριου DESIGN και τη θέση του στη διεθνή σκηνή. Στα πλαίσια του μαθήματος, οι φοιτητές ερευνούν και παρουσιάσουν θέματα σχετικά με το DESIGN, και μικρούς σχεδιαστικούς πειραματισμούς και κατασκευές. Το μάθημα στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις σύγχρονες τάσεις στο Σχεδιασμό [DESIGN] των αντικειμένων που αποτελούν τον υλικό πολιτισμό μας, και την ανάπτυξη ιδιαίτερων κριτικών δεξιοτήτων για την αξιολόγηση και το σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων και αντικειμένων, ή σχεδιασμού σε μικρή κλίμακα.