Κωδικός Μαθήματος 
ARC_095
Διδακτικές Μονάδες 
12

[ Η κατεύθυνση δεν θα διεξαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ]

Στο μάθημα θα ασχοληθούμε με τον σχεδιασμό καινοτόμων κατασκευών οι οποίες είναι προσωρινές, και επαναχρησιμοποιούμενες. Ο εφήμερος χαρακτήρας των κατασκευών αυτών έχει επιπτώσεις τόσο στη θεωρητική προσέγγιση στο σχεδιασμό τους όσο και στην τεχνολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιηθούν οι προβλεπόμενες λειτουργικές ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν, μικρής κλίμακας «περίπτερο», pavilion, που θα λειτουργεί και σαν έργο επίδειξης ευρηματικότητας ως προς τη χρήση των υλικών, τη τεχνολογία σχεδιασμού και κατασκευής, τη προσαρμογή του σε περιβαλλοντικές παραμέτρους, την μορφολογική και τεκτονική του έκφραση.

Η κατανόηση και μελέτη των μετασχηματισμών στο χώρο, και των μηχανισμών που τους επιτρέπει να αλλάζουν γεωμετρική και λειτουργική μορφή, είναι προϋπόθεση για τη σχεδιαστική διαδικασία.

Η μεθοδολογία του σχεδιασμού των κατασκευών αυτών συμπεριλαμβάνει και μελέτη συνδεσμολογίας και σε μερικές περιπτώσεις και κινηματική ανάλυση.