Κωδικός Μαθήματος 
ARC_304
Διδακτικές Μονάδες 
2

Από τα μικροδίκτυα και τις αστικές φάρμες έως τις ηλεκτρονικές αγορές και τα συστήματα κινητικότητας, η τεχνολογία της πληροφορίας επιτρέπει στους χρήστες των συνδεδεμένων συστημάτων να μοιράζονται, να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν πόρους με πιο βιώσιμους τρόπους. Ωστόσο, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και απόδοσης αυτών των οικοσυστημάτων από αρχιτέκτονες και πολεοδόμους απαιτεί την ικανότητα προσομοίωσης της συμπεριφοράς τους μέσω μοντέλων και τη χρήση των μοντέλων για την υποβολή ερωτημάτων και τη διερεύνηση σεναρίων.

Το μάθημα ARC304 αποτελεί συνέχεια του μαθήματος ARC303. Προσεγγίζει τη βιωσιμότητα στα κοινωνικά συστήματα ως μακροσκοπικό αποτέλεσμα των ατομικών αλληλεπιδράσεων εστιάζοντας σε θέματα έξυπνων πόλεων, συστημάτων κινητικότητας κατά ζήτηση, οικολογιών ανθρώπου-μηχανής, αυτοοργάνωσης και κοινών αγαθών. Τα μαθήματα θα συνδυάζουν συζητήσεις με τους φοιτητές, διαλέξεις, επιδείξεις με προσομοιώσεις στον υπολογιστή και περιστασιακά προσκεκλημένες διαλέξεις. Κάθε μάθημα θα επικεντρώνεται σε ένα θέμα, αφιερώνοντας το πρώτο μισό σε μια συζήτηση σχετικά με τα αναγνώσματα και το επόμενο μισό σε μια διάλεξη ή επίδειξη προσομοίωσης για το θέμα. Η συζήτηση θα είναι οργανωμένη και θα βασίζεται σε σύντομες κριτικές θέσεις για τα αναγνώσματα από κάθε ομάδα, οι οποίες θα αναρτώνται ως καταχωρήσεις σε ιστολόγια στην ιστοσελίδα του μαθήματος την ημέρα πριν από κάθε συνάντηση της τάξης από κάθε ομάδα.

Θέματα

  • Συνδεδεμένες, βιώσιμες πόλεις
  • Υπολογιστική βιωσιμότητα
  • Οικοσυστήματα ανθρώπου-μηχανής
  • Αυτοματοποίηση τοπίου και ρομποτική γεωργία
  • Hyperloop και συστήματα κινητικότητας κατ' απαίτηση
  • Άτομα, πλήθη και αυτοοργάνωση
  • Κοινά και κοινή χρήση
  • Προσομοιώσεις βασισμένες σε πράκτορες
  • Αγορές και κοινωνικά δίκτυα