Κωδικός Μαθήματος 
ARC_630
Διδακτικές Μονάδες 
6

Το μάθημα της Οικοδομικής Τεχνολογίας 3  δίνει έμφαση στο σχεδιασμό σύνθετων φορέων και κατασκευών (κλειστών ή ανοικτών) από ξύλο ή μέταλλο, ή και συνδυασμό τους. Διερευνά την επεξεργασία οικοδομικών λεπτομερειών μη συμβατικών κατασκευών μέσα από τον αναλυτικό σχεδιασμό της συνδεσμολογίας των στοιχείων του φέροντος οργανισμού, σε συνδυασμό με τη σύνθεση ελαφρών στοιχείων του εξωτερικού περιβλήματος. Εισάγει ζητήματα κανονισμών, προδιαγραφών, καθώς και εγκαταστάσεων σε κτήρια και σχεδιαστική εφαρμογή τους σε μικρή κλίμακα. Στα πλαίσια των μαθημάτων επιδιώκεται η ανάπτυξη της αντίληψης των κατασκευαστικών τεχνικών των συγκεκριμένων δομικών συστημάτων: δηλαδή της έννοιας της δομής και της γεωμετρίας των κτιρίων από μέταλλο, ξύλο, γυαλί κλπ., των φορέων τους, των διαφόρων οικοδομικών συστημάτων και της σχέσης κατασκευαστικής δομής και αρχιτεκτονικής μορφής. Με την εκπαιδευτική διαδικασία του εξαμήνου επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων και μεθοδολογικών εργαλείων αναγνώρισης της οικοδομικής και του σχεδιασμού μιας πληθώρας κατασκευών από διάφορα υλικά δομικά. Ο τελικός στόχος, σε συνδυασμό και με το μάθημα της Οικοδομικής Τεχνολογίας 4 στο επόμενο εξάμηνο είναι να καταστεί σαφές στους φοιτητές: α) το πλαίσιο εφαρμογής και διερεύνησης της Οικοδομικής των υπό εξέταση κατασκευών, β) οι παράμετροι που επηρεάζουν την Οικοδομική των κατασκευών αυτών καθώς και γ) οι μέθοδοι και τα εργαλεία που διαθέτει ο Αρχιτέκτονας για να επιλύσει και να συνθέσει τα θέματα αυτών των κατασκευών.

Το μάθημα καλύπτει τα παρακάτω θέματα:

Ιδιότητες των ελαφρών υλικών (Θλίψη, εφελκυσμός, διάτμηση, κάμψη, ισορροπία, ελαστικότητα, παραμόρφωση, αντοχή, ακαμψία, φέρουσα ικανότητα, πυραντίσταση και πυροπροστασία κλπ.)
Χάλυβας: Φυσικές ιδιότητες, επεξεργασία, κατασκευή, συναρμολόγηση.
Ξύλο: Φυσικές ιδιότητες, επεξεργασία, κατασκευή, συναρμολόγηση.
Σύνθετες, Σύμμικτες και πολυστρωματικές κατασκευές
Κράματα μετάλλων, κατασκευασμένη ξυλεία, νέα ελαφρά υλικά.
Εφαρμογές του φέροντα οργανισμού και του Κτηριακού Κελύφους στις Ελαφριές Κατασκευές. (Θεμελιώσεις, τοιχοποιίες, πετάσματα, επικαλύψεις, οροφές, στέγες)
Σχεδιασμός Λεπτομερειών – Η Σύνθεση της Λεπτομέρειας
Περιβαλλοντική συμπεριφορά και κύκλος ζωής των ελαφρών υλικών.