Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E805
Διδακτικές Μονάδες 
4

Το εργαστήριο θα διερευνήσει τον σχηματισμό και την ενσωμάτωση Διατάξεων Πολιτικής Ανατομίας στον Αρχιτεκτονικό Λόγο.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου το μάθημα θα επικεντρωθεί αρχικά στην εννοιολογική διερεύνηση πρακτικών κατεργασίας του σώματος (Συσκευές Σχόλης - Ανάρρωσης - Θεραπείας - Αναπαραγωγής Συμβόλων-Προτύπων) ενώ στη συνέχεια θα καταγράψει και θα αναλύσει τη χωρική διατύπωση τους. Σκοπός η κριτική επαναδιατύπωση των ανωτέρω διατάξεων στον αρχιτεκτονικό λόγο.

Οι σπουδαστές καλούνται αρχικά να εφαρμόσουν μεθοδολογικά εργαλεία έρευνας στη διαδικασία ανάλυσης και καταγραφής ενώ στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της μέσω του σχεδιασμού.

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με μεθοδολογικά εργαλεία πρωτογενούς έρευνας μέσα από την ανάλυση γειτνιαζόντων επιστημονικών πεδίων και τη μετέπειτα συσχέτισή τους με την αρχιτεκτονική πρακτική μέσα από την καταγραφή, την αναπαράσταση και τον επανασχεδιασμό χωρικών διατάξεων.

Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακό και θεωρητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος καλύπτεται από ομιλίες και σεμινάρια εμβάθυνσης σε βασικά ζητήματα θεωρίας . Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος διεξάγεται με τον χωρισμό των σπουδαστών σε ολιγομελείς ομάδες, και περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αρχικής έρευνας καθώς και την κριτική στις εργασίες από τον διδάσκοντα, αλλά και τους ίδιους τους σπουδαστές