Κωδικός Μαθήματος 
ARC_562
Διδακτικές Μονάδες 
4

Το μάθημα εμβαθύνει στις θεματικές του χειμερινού εξαμήνου, διευρύνοντας τη σπουδή στα μέσα (τεχνική εικόνα, σειραϊκή εικόνα, κολάζ, κείμενο, οπτικο-ακουστικά μέσα). Oι σπουδαστές/-ριες εισαγάγονται στη χρήση των εικόνων στις σύγχρονες εικαστικές πρακτικές. Διερευνάται η συνδυαστική χρήση των μέσων για την καταγραφή του χώρου και της ιστορικής και κοινωνικής πληροφορίας που περιέχει. Ασκήσεις σε διαφορετικούς χώρους στο πανεπιστήμιο και σε περιπάτους στην πόλη συνδέουν τη σπουδή των μέσων με το χωρικό, ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Εισαγάγονται τρόποι εργασίας και μεθοδολογίες εικαστικής έρευνας μέσα από μελέτες/ πρότζεκτ. Διερευνώνται διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης του εικαστικού υλικού (αφηγηματικοί, αρχειακοί κ.α.) για την ανάδειξη νέων σημασιών στους υπό μελέτη χώρους. Στα μαθήματα παρουσιάζονται και συζητούνται θέματα από την ιστορία της τέχνης και των πολιτισμών, δημιουργώντας ένα παράλληλο των ασκήσεων αρχείο αναφορών, το οποίο εμπλουτίζουν στη συνέχεια με βιβλιογραφική έρευνα οι σπουδαστές/-ριες. Διαλέξεις, παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών, επισκέψεις και βιβλιογραφική έρευνα συμπληρώνουν την πρακτική εξάσκηση.