Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E306
Διδακτικές Μονάδες 
4

Το μάθημα προσφέρει μια γενική εισαγωγή σε θεμελιώδεις έννοιες του 20ου & 21ου αιώνα αρχιτεκτονικής θεωρίας, αναπαράστασης και μέσων. Το υλικό του μαθήματος επηρεάζει αυτήν την εισαγωγή μέσω δέκα ξεχωριστών θεματικών συνεδριών. Αυτά περιλαμβάνουν δοκίμια και θεωρητικά κείμενα, αφηγηματικά κείμενα και ταινίες, πολιτιστικά αντικείμενα, έργα τέχνης και αρχιτεκτονικής.

Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής και θεωρητικής σκέψης των φοιτητών σε σύγχρονα ζητήματα, μέσα από διεπιστημονικές συγκρίσεις. Εξετάζει επίσης τη διασταύρωση μεταξύ της αρχιτεκτονικής, της τέχνης, της δημιουργίας ταινιών, της επιστημονικής φαντασίας, της τεχνολογίας και των νέων μέσων στο ευρύτερο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να επιτύχουν μια γενική κατανόηση και ικανή εκτίμηση αυτού του τομέα, καθώς και τη σημασία της αρχιτεκτονικής σκέψης, της θεωρίας, των μεθοδολογιών σχεδιασμού και της επιστημολογίας, και των διαφορετικών μέσων και τεχνολογιών επικοινωνίας στο πλαίσιο του σύγχρονου πολιτισμού.

Τέλος, η συνεχής ανάπτυξη των λογικών και ρητορικών ικανοτήτων των μαθητών είναι επίσης θεμελιώδης στόχος του μαθήματος, ιδιαίτερα μέσω της συγγραφής δοκιμίων, των παρουσιάσεων και των συζητήσεων σεμιναρίων τόσο για έργα που βασίζονται σε εικόνα όσο και σε κείμενο.