Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E301
Διδακτικές Μονάδες 
4

Κινηματογράφος, αρχιτεκτονική και πόλη

Καμία άλλη τέχνη δεν έχει επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πόλη όσο η τέχνη του κινηματογράφου. Η δύναμη της κινηματογραφικής εικόνας οδηγεί στη δημιουργία ισχυρών αναφορών που διαμορφώνουν την ατομική και συλλογική ταυτότητα. Μέσα από τον κινηματογράφο αποκτούμε παραστάσεις από μακρινούς τόπους. Δεν είναι σπάνιες ακόμη, οι περιπτώσεις εκείνες όπου η διάδοση των κινηματογραφικών αναπαραστάσεων συμβάλλει στον καθορισμό της ιδιαίτερης ταυτότητας μιας πόλης.

Η γέννηση και η εξέλιξη της τέχνης του κινηματογράφου υπήρξε παράλληλη με αυτή της μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για δύο συμπληρωματικές εκδοχές του φαινομένου της νεωτερικότητας. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική καθόρισε τη διαμόρφωση της εικόνας των πόλεων του 20ου αιώνα, ενώ ο κινηματογράφος αποτέλεσε το πιο δημοφιλές μέσο αναπαράστασης, αλλά και κριτικής του νέου αστικού περιβάλλοντος.

Η επίδραση του κινηματογράφου παραμένει έντονη, ακόμη και σήμερα στην εποχή του Internet και των video games. Σε μια περίοδο μεγάλης έκθεσης στην πληροφορία, ο κινηματογράφος παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές αφηγηματικό μέσο. Επιπλέον, η διάδοση των νέων μέσων που βασίζονται στην κινούμενη εικόνα, όπως το video και το αρχιτεκτονικό animation, δίνει πρόσθετη αξία στη γνώση της τέχνης και των τεχνικών του κινηματογράφου.

Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά:

• Στην κατανόηση βασικών κινηματογραφικών τεχνικών αναπαράστασης του χώρου.

• Στη μελέτη βασικών παραδειγμάτων κινηματογραφικής αναπαράστασης της αρχιτεκτονικής και των πόλεων.

• Στην ανάλυση και ερμηνεία κινηματογραφικών αφηγήσεων με πρωταγωνιστή τον χώρο.

Η δομή του μαθήματος επικεντρώνεται στην προβολή αποσπασμάτων από σημαντικά κινηματογραφικά έργα. Με βάση τα συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρείται η κριτική διερεύνηση των σχέσεων κινηματογράφου και αρχιτεκτονικής.