Κωδικός Μαθήματος 
ARC_095
Διδακτικές Μονάδες 
12

Στο Μάθημα του 9ου Εξαμήνου «Ειδικό Εργαστήριο Σχεδιασμού» κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα γίνει ένα εργαστήριο από τους καθηγητές Πέτρο Κουφόπουλο και Σταύρο Μαμαλούκο με αντικείμενο την τεκμηρίωση τη μελέτη συντήρησης και αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων & της ένταξης σε αυτά νέων χρήσεων. Στο εργαστήριο θα συζητηθούν και θα αντιμετωπισθούν μέσα από μια άσκηση με αντικείμενο ένα μικρό οικοδομικό συγκρότημα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί τριήμερη εκδρομή για εργασία πεδίου, θεωρητικά προβλήματα μεταχείρισης των ιστορικών κτηρίων, ειδικές τεχνικές στερέωσης και ενίσχυσής τους καθώς και ζητήματα σχεδιασμού συγχρόνων κτηρίων σε ιστορικό περιβάλλον εν γένει.

Αναλυτικότερα στοιχεία για το περιεχόμενο του μαθήματος και το ακριβές αντικείμενο του θέματος θα δοθούν αργότερα.

Το Εργαστήριο θα γίνεται κάθε Πέμπτη απόγευμα 16.00 – 20.00 μμ, στο Κτήριο Α, στην αίθουσα της Παλαιάς Βιβλιοθήκης.

* Σημειώνεται ότι είναι εξαιρετικά επείγον οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τους διδάσκοντες στην ηλεκτρονική διεύθυνση

, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι καθοριστικός για την τελική επιλογή του αντικειμένου της άσκησης.