Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E402
Διδακτικές Μονάδες 
4

Το μάθημα αποτελεί Ιστορική και Θεωρητική εισαγωγή, στη μελέτη του σύγχρονου Επίπλου και σχεδιασμένου Αντικειμένου, από την βιομηχανική επανάσταση μέχρι σήμερα. Μέσα από διαλέξεις και προβολές ταινιών διερευνάται η λειτουργία, η εργονομία και η μορφή των προϊόντων και σχεδιασμένων αντικειμένων, σε σχέση με την επίδραση των νέων υλικών και τεχνολογιών, καθώς και των ευρύτερων κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών.

Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία του σύγχρονου βιομηχανικού σχεδιασμού (industrial design) και ταυτόχρονα να θέσει τα κυρίαρχα θεωρητικά ερωτήματα που αφορούν ολόκληρο το φάσμα σχεδιασμού-παραγωγής-κατανάλωσης και τις σχεδιαστικές προθέσεις των δημιουργών τους, όπως: την σχέση μορφής-περιεχομένου, την σχέση του αντικειμένου-επίπλου με τον εσωτερικό χώρο, τις στρατηγικές προβολής και επικοινωνίας των προϊόντων, και τα ζητήματα ηθικής & αισθητικής που ανακύπτουν σήμερα σε σχέση με το περιβάλλον.

Οι φοιτητές συμβάλουν στο μάθημα μέσω εβδομαδιαίων παρουσιάσεων που αφορούν στην κριτική έρευνα σύγχρονων προτάσεων και καινοτόμων ιδεών στο design, καθώς και με την εκπόνηση μίας μονογραφικής εργασίας που περιλαμβάνει την κατασκευή προπλασμάτων επίπλων και τον σχεδιασμό χώρων έκθεσης και ανάδειξης τους.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων της "Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων 2", οι σπουδαστές / σπουδάστριες:

  • Έχουν αποκτήσει γνώσεις για μια σειρά ειδικών παραμέτρων που καθορίζουν το σχεδιασμό των επίπλων και αντικειμένων.
  • Αποκτούν γνώσεις για το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό πλαίσιο που καθορίζει την εξέλιξη και φυσιογνωμία design στον Δυτικό κόσμο.
  • Έχουν εποπτεία των κυριοτέρων εκπροσώπων και τάσεων του Design στη σύγχρονη εποχή.
  • Έχουν εξελίξει τη δεξιότητα να αναλύουν με κριτικό τρόπο παραδείγματα σχεδιασμού στοιχείων επίπλωσης και αντικειμένων.
  • Έχουν αποκτήσει αυξημένη δεξιότητα στη σύνθεση απλών προτάσεων για σχεδιασμό αντικειμένων και επίπλων, καθώς και κατασκευής σε μικρή κλίμακα (1:20-1:5).
  • Έχουν την ικανότητα να διεξάγουν περιορισμένης έκτασης έρευνα που έχει αντικείμενο σχετικό με το μάθημα και να φτάσουν σε ειδικά συμπεράσματα που να μπορούν να καθοδηγήσουν τις σχεδιαστικές τους προτάσεις.