Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E211
Διδακτικές Μονάδες 
4

Ο αστικός σχεδιασμός συχνά αντιμετωπίζεται ως συνοπτική αρχιτεκτονική σε μεγάλη κλίμακα. Η ελλιπής αυτή θεώρηση οδηγεί αναπόφευκτα τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου και της πόλης γενικότερα προς αδέξιους χειρισμούς τόσο με κριτήρια αρχιτεκτονικού, όσο και με κριτήρια αστικού σχεδιασμού.

Το «Αστικό Αλφάβητο: Εννοιες και Μορφές στον Αστικό Σχεδιασμό» επιδιώκει να παράσχει εφόδια, εννοιολογικά και σχεδιαστικά, για την αρτιότερη κατανόηση του αστικού φαινομένου, των παραμέτρων που το πλαισιώνουν και τον περιεκτικότερο σχεδιασμό του αστικού τοπίου.