Κωδικός Μαθήματος 
ARC_240
Διδακτικές Μονάδες 
4

Το μάθημα της «Δομικής Μηχανικής ΙΙ» διδάσκεται στο 2ο εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας και συνδέεται με το αντίστοιχο μάθημα του χειμερινού εξαμήνου (Δομική Μηχανική Ι). Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζεται η συλλογιστική πορεία για την επιλογή, κατά το σχεδιασμό, των κατάλληλων φορέων γεφύρωσης ανοιγμάτων και τη γεωμετρία που πρέπει να διαθέτουν, ώστε να αναπτύσσεται σε αυτούς η επιθυμητή ένταση. Εξετάζονται επίσης, καλωδιωτοί φορείς και μέλη με καμπύλη γεωμετρία (τόξα). Παρουσιάζεται η σχέση των τάσεων με τις παραμορφώσεις και αναλύεται ξεχωριστά η συμπεριφορά των διάφορων δομικών υλικών στις αναπτυσσόμενες παραμορφώσεις. Διδάσκεται η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των μετακινήσεων ραβδωτών φορέων και αναδεικνύεται η σημασία των ελέγχων λειτουργικότητας. Παράλληλα, πραγματοποιούνται αντίστοιχες αναφορές στους ισχύοντες κανονισμούς. Επιπρόσθετα, διδάσκεται μέθοδος προσδιορισμού της έντασης υπερστατικών φορέων με χρήση μητρώων. Αναλύεται η επιρροή του σεισμού στις κατασκευές και εξηγείται συνοπτικά η διαδικασία αντισεισμικού σχεδιασμού. Τέλος, γίνεται εισαγωγή στην τεχνολογία του σκυροδέματος και στον τρόπο υπολογισμού του οπλισμού των πλακών, δοκών και υποστυλωμάτων.