Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E607
Διδακτικές Μονάδες 
4

 

[ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 ]

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη σύγχρονη αρχιτεκτονική προσεγγίζοντας από διαφορετικές οπτικές γωνίες, 1) τις συνθήκες και τα δεδομένα του 20ού αιώνα τα οποία υπαγορεύουν τις επιλογές της αρχιτεκτονικής, 2) τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους ανταποκρίνεται η αρχιτεκτονική. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα στοχεύει στο να προβληματίσει τους φοιτητές πάνω στην έννοια του μοντέλου και του πρωτοτύπου στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, με επίκεντρο τις έννοιες της μίμησης και της καινοτομίας ως κρίσιμες έννοιες του δυτικού πολιτισμού.

Θεματικές ενότητες :

  1. οι προσπάθειες της αρχιτεκτονικής για τη διατύπωση μιας κοινής γλώσσας.
  2. οι προσπάθειες της αρχιτεκτονικής για υλοποίηση και η σχέση της με την τεχνολογία
  3. το πρόσχημα της μορφής με στόχο την κοινή αντιληπτικότητα της αρχιτεκτονικής.
  4. οι συνδέσεις της αρχιτεκτονικής με θεωρητικά περιβάλλοντα κρίσης.
  5. οι συνδέσεις της αρχιτεκτονικής με υλικά περιβάλλοντα κρίσης.
  6. αρχιτεκτονικές προτάσεις σε εποχές κρίσης :New Deal, Bauhaus, εμπόλεμες καταστάσεις και αρχιτεκτονική παραγωγή.
  7. Τρόποι παραγωγής του νέου: εφεύρεση, μίμηση, επανίδρυση, εναλλαγή.
  8. Οι αναζητήσεις καινοτομιών και οι νέοι προσανατολισμοί της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.