Κωδικός Μαθήματος 
ARC_E608
Διδακτικές Μονάδες 
4

Η αρχιτεκτονική στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες χαρακτηρίζεται από έντονη και συνεχή ανανέωση. Πως και σε ποιους τομείς εμφανίζονται οι τάσεις καινοτομίας; Ποιες είναι οι σχέσεις του καινούριου με τις δομές της κοινωνίας; Με ποια διαδικασία το νέο αποκτά αξία και εγκαθιδρύεται; Ποιος, πως και με ποιους μηχανισμούς εφευρίσκει το νέο;

Το μάθημα θα προσανατολιστεί στην διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν την αρχιτεκτονική σε μία εναγώνια προσήλωση στις διαδικασίες που εγγυώνται μεταβολές σε μορφή και περιεχόμενο. Επίσης θα μελετηθούν τα νέα και καινοτόμα στοιχεία της αρχιτεκτονικής κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ου αιώνα, οι τρόποι με τους οποίους παρήχθησαν, τα χαρακτηριστικά και οι συντεταγμένες τους, καθώς επίσης και οι αποσχιστικές τάσεις και οι αντιπαλότητες που εμφανίστηκαν πριν την επικράτηση των καινοτομιών.

Ως εργασία θα ζητηθεί από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες να ασχοληθούν, μέσα από έναν κριτικό σχολιασμό διαφόρων νεωτερισμών, με διερευνητικές προσπάθειες παραγωγής καινοτομιών σε οποιαδήποτε τομέα της αρχιτεκτονικής σκέψης.