Κωδικός Μαθήματος 
ARC_173
Διδακτικές Μονάδες 
2

Ο ψηφιακός σχεδιασμός είναι ένα δυναμικό πεδίο ανάπτυξης ιδεών μέσα από την χρήση ψηφιακών εργαλείων σε κάθε πεδίο και φάση του σχεδιασμού. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο ψηφιακός σχεδιασμός είναι συνώνυμο του ΄πειραματικού σχεδιασμού΄. Η ανάπτυξη της χρήσης των εργαλείων είναι μια συνεργατική διαδικασία τεχνικών και εφαρμογών που στοχεύει στην ενσωμάτωση των εργαλείων στο πεδίο της αρχιτεκτονικής μελέτης και έκφρασης. Στην πράξη, η συνδυαστική χρήση εφαρμογών απαιτεί μια θεμελιώδη κατανόηση της αρχιτεκτονικής και της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Το μάθημα διδάσκει στους φοιτητές τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και τους περιορισμούς των υπολογιστών, στο πλαίσιο των εργασιών σχεδιασμού.

Στο εργαστήριο, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με ένα ευρύ φάσμα (γενικευμένων) ψηφιακών εφαρμογών που επεκτείνεται από την εικονική τρισδιάστατη μοντελοποίηση, στην επεξεργασία εικόνας, στο γραμμικό αρχιτεκτονικό σχέδιο και γενικά στην πολύπλευρη απόδοση του αρχιτεκτονικού έργου. Βασική μέθοδος η προσομοίωση –αναπαράσταση του σχεδιασμού σε διαφορετικές φάσεις, ξεκινώντας από αφαιρετικές μορφές και φτάνοντας έως τις λεπτομερείς απεικονίσεις.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές καλούνται να ανταποκριθούν σε θέματα που αφορούν:

  • Μεθόδους σχεδιασμού, διαδικασία και δημιουργικότητα.
  • Ψηφιακό περιβάλλον και αναπαράσταση .
  • Ανάλυση – πληροφορία και μοντελοποίηση.
  • Έκφραση και απεικόνιση.

Με τελικό στόχο την ολοκλήρωση και παρουσίαση ενός απλού συνθετικού θέματος, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ζητείται η επεξεργασία μικρών αυτόνομων ασκήσεων σε τέσσερεις κατευθύνσεις αυξανόμενης πολυπλοκότητας:

  • Διερεύνηση και σύνθεση αφαιρετικών τρισδιάστατων μορφών. Η αφαιρετική ογκοπλαστική προσέγγιση του αρχιτεκτονικού έργου, διαγράμματα ανάλυσης και αποσαφήνισής του.
  • Άσκηση δισδιάστατης ανάλυσης και σχεδιάσης. Το αρχιτεκτονικό πρόγραμμα και η δισδιάστατη σχεδίαση. Αναπαράσταση των γεωμετρικών αρχών της αρχιτεκτονικής λύσης, οργάνωση σχεδίου και τεχνικές επεξεργασίας του.
  • Ψηφιοποίηση έργων και επικοινωνία τρισδιάστατων και δισδιάστατων μορφών. Διαφορετικές μορφές παρουσίασης της αρχιτεκτονικής πληροφορίας.
  • Ζητήματα προβολής αρχιτεκτονικών έργων. Παρουσιάσεις, εκτυπώσεις και ψηφιοποιήσεις. Σχέση φυσικού και ψηφιακού μοντέλου.
     

Οι ασκήσεις βοηθούν στην εμπέδωση της αρχιτεκτονικής παρατήρησης – ανάλυσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση ψηφιακών μέσων και υποστηρίζονται από αντίστοιχες διαλέξεις. Η μέθοδος διδασκαλίας επιδιώκει να συνδυάσει τη θεωρητική γνώση με την τεχνική κατάρτιση στα νέα μέσα.