ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (ΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α)
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής με Θητεία
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Επίκουρη Καθηγήτρια ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ
Επίκουρος Καθηγητής με Θητεία
Επίκουρη Καθηγήτρια
ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (ΥΠΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)