ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Αναπληρώτρια καθηγήτρια αρχιτεκτονικού σχεδια-σμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου διδάσκει και συντονίζει στούδιο, μαθήματα και έρευνα σχεδια-σμού. Επικεφαλής στούδιο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, το Rhode Island School of Design και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας της Βιέννης - TU Wien. Το 2015 ήταν επισκέπτρια ερευ-νήτρια στο Graduate School of Design του Πανεπι-στημίου Harvard. Τα ενδιαφέροντά της έγκεινται στη διεπιστημονική μελέτη της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας και του τοπίου προσεγγίζοντας τον σχεδιασμό και την έρευνα μέσα από διάφορες κλί-μακες και μέσα αναπαράστασης. Εμπνεύστρια και επικεφαλής της εν εξελίξει έρευνας σχεδιασμού www.coastaldomains.org με στόχο τη συστηματική καταγραφή και αποτίμηση συνθηκών και μετασχη-ματισμών παράκτιων επικρατειών και ο οραματι-σμός συνεκτικών στρατηγικών για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση μιας πιο βιώσιμης μελλοντικής Μεσογείου.

Ως επιμελήτρια της διεθνούς επιθεώρησης αρχιτε-κτονικής ΔΟΜΕΣ επιμελήθηκε 59 τεύχη, 2 επετηρί-δες ελληνικής αρχιτεκτονικής, 5 εκθέσεις και οργά-νωσε 3 ευρωπαϊκούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς με τις αντίστοιχες εκδόσεις τους.
Είναι συνεργάτις του γραφείου buerger katsota architects, το οποίο ίδρυσε το 2005 μαζί με τον Stephan Buerger. Πριν την ίδρυση του δικού της γραφείου εργάσθηκε στα αρχιτεκτονικά γραφεία Porphyrios Associates και Skidmore Owings and Merrill στο Λονδίνο. Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Architectural Association School of Architecture (AADipl) και στο Graduate School of Design του Πανεπιστημίου Harvard (MArch).

Ώρες γραφείου: Τρίτη 9:00 - 10:00, Τετάρτη 9:00 - 11:00