Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γεώργιος Α. Πανέτσος, Καθηγητής τ: 2610 969914 e: gparch@otenet.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γιάννης Αίσωπος, Καθηγητής τ: 2610 969355 e:

Γενική Συνέλευση
H Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη ΔΕΠ, ένα εκπρόσωπο των φοιτητών και ένα εκπρόσωπο ΕΤΕΠ.

Γραμματέας Τμήματος
Oυρανία Μπουσίου τ: 2610 969 354 f: 2610 969 371 e-mail: bousiou@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος
Μαρία Γκoντζή τ: 2610-997553 e: archisec@upatras.gr
Χρυσούλα Φιλιπποπούλου τ: 2610-969913 e: xfilippopoulou@upatras.gr
Ξενοφών Χριστοδούλου τ: 2610-962891 e: phondasx@upatras.gr

ETEΠ
Όλγα Κουνιάκη τ: 2610-969040 f: 2610969040 e: kouniaki@des.upatras.gr
Γιώργος Τσοπάνογλου τ: 2610 992 937 e: gtsopan@upatras.gr