Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γιάννης Αίσωπος, Καθηγητής,  τηλ.επικ: 2610 969355  e-mail:

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πάνος Δραγώνας, Καθηγητής e: deltapi@upatras.gr

Γενική Συνέλευση
H Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από εικοσι δύο (22) μέλη ΔΕΠ, δύο εκπροσώπους των φοιτητών και ένα εκπρόσωπο ΕΤΕΠ.

Γραμματέας Τμήματος
Ανδρέας Βασιλάκης, τηλ.επικ: 2610 969 354 , e-mail: avasilak@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος
Διοικητικά Θέματα - Μέλη Δ.Ε.Π.
Μαρία Γκoντζή, τηλ.επικ: 2610 997 553 e-mail: archisec@upatras.gr

Οικονομικά Θέματα
Κωνσταντίνα Αγγελοπούλου τηλ : 2610969384 e: k_aggelopoulou@upatras.gr

Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Θέματα
Χρυσούλα Φιλιπποπούλου, τηλ.επικ: 2610 969 913 e-mail: xfilippopoulou@upatras.gr
Ξενοφών Χριστοδούλου, τηλ.επικ: 2610 962 891 e-mail: phondasx@upatras.gr

ETEΠ
Όλγα Κουνιάκη, τηλ.επικ: 2610 996 190  e-mail: kouniaki@des.upatras.gr
Γιώργος Τσοπάνογλου, τηλ.επικ: 2610 997 771 & 2610 992 937 e-mail: gtsopan@upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
26500 ΡΙΟ
ΠΑΤΡΑ

ΦΑΞ
2610 969371