Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γεώργιος Α. Πανέτσος, Καθηγητής, τηλ.επικ: 2610 969914 e-mail: gparch@otenet.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Γιάννης Αίσωπος, Καθηγητής,  τηλ.επικ: 2610 969355  e-mail:

Γενική Συνέλευση
H Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη ΔΕΠ, δύο εκπροσώπους των φοιτητών και ένα εκπρόσωπο ΕΤΕΠ.

Γραμματέας Τμήματος
Oυρανία Μπουσίου, τηλ.επικ: 2610 969 354 , 2610 969 371 e-mail: bousiou@upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος
Μαρία Γκoντζή, τηλ.επικ: 2610-997553 e-mail: archisec@upatras.gr
Χρυσούλα Φιλιπποπούλου, τηλ.επικ: 2610-969913 e-mail: xfilippopoulou@upatras.gr
Ξενοφών Χριστοδούλου, τηλ.επικ: 2610-962891 e-mail: phondasx@upatras.gr

ETEΠ
Όλγα Κουνιάκη, τηλ.επικ: 2610969040 fax: 2610969040 e-mail: kouniaki@des.upatras.gr
Γιώργος Τσοπάνογλου, τηλ.επικ: 2610 997771 e-mail: gtsopan@upatras.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
26500 ΡΙΟ
ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
2610 997553
2610 969913
2610 962891

ΦΑΞ
2610 969371