Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1999 με πυρήνα τη συλλογή του Εργαστηρίου Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Σήμερα η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει άνω των 17000 τόμων και μεγάλο αριθμό άλλων τεκμηρίων, έντυπων και μη, που αφορούν την αρχιτεκτονική, τον αστικό, πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, την ιστορία τέχνης, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και άλλους τομείς σχετικούς με τα διδακτικά αντικείμενα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τμήματος.

Διατηρεί 33 τρέχουσες συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά (οι 17 και σε ηλεκτρονική μορφή) και πλήθος αναδρομικών συνδρομών, που προέρχονται από δωρεές μελών ΔΕΠ του Τμήματος και άλλων φορέων ή ιδρυμάτων με τους οποίους η Βιβλιοθήκη διατηρεί σχέσεις συνεργασίας. Επιπλέον, η συλλογή της Βιβλιοθήκης διαθέτει: Εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, καταλόγους εκθέσεων, εφήμερα, ένθετα και μεμονωμένα δημοσιεύματα εφημερίδων, αντίτυπα όλων των ερευνητικών και διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος και Οπτικοακουστικό υλικό. Το υλικό αυτό ταξινομείται, καταλογογραφείται και ευρετηριάζεται θεματικά.

Όλα τα νέα βιβλία τοποθετούνται για κάποιο διάστημα σε ιδιαίτερη θέση στην είσοδο του χώρου προς ενημέρωση των χρηστών και ακολούθως ταξιθετούνται κατά θέμα στα ράφια. Επίσης εισάγονται στον κύριο κατάλογο του Πανεπιστημίου Πατρών https://nereus.library.upatras.gr/ Παράλληλα, μέσω της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ), παρέχεται πρόσβαση σε on-line ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και πηγές πληροφόρησης καθώς και σε ηλεκτρονικά περιοδικά https://library.upatras.gr/electronic

Για περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝOΝΕΣ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑΣ

1. Η Βιβλιοθήκη εποπτεύεται από Επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

2. ∆ικαίωμα χρήσης της Βιβλιοθήκης έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι της ειδικής «Κάρτας Χρήστη» που εκδίδει η ΒΚΠ του Πανεπιστημίου Πατρών. Όλοι οι φοιτητές, μετά την πρώτη εγγραφή τους στο Τμήμα, θα πρέπει να μεταβούν στην ΒΚΠ, με την φοιτητική τους ταυτότητα, για να εκδοθεί η Κάρτα Χρήστη. Με την κάρτα αυτή μπορούν να χρησιμοποιούν, επιπλέον της Βιβλιοθήκης του Τμήματος, και την ΒΚΠ, καθώς και οποιαδήποτε άλλη τμηματική βιβλιοθήκη. H κάρτα εκδίδεται και ψηφιακά, μέσω του ιστοτόπου της ΒΚΠ (https://library.upatras.gr/card) . Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν φωτοαντίγραφα αποκλειστικά του υλικού, στα φωτοτυπικά που λειτουργούν εντός της Βιβλιοθήκης. Για το σκοπό αυτό πωλούνται ειδικές κάρτες στην υποδοχή. Στη διάθεση των χρηστών υπάρχουν επίσης 2 υπολογιστές για αναζήτηση με 2 σαρωτές (scanner). 1 Α4 και 1 Α3.

3.Στους χώρους κοινού της Βιβλιοθήκης απαγορεύεται απολύτως η εισαγωγή και κατανάλωση τροφίμων ή ροφημάτων, το κάπνισμα και η χρήση κινητών τηλεφώνων. Οι τσάντες των χρηστών θα πρέπει να αφήνονται στα ντουλάπια φύλαξης που βρίσκονται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους χρήστες της Βιβλιοθήκης.

4.Προϋπόθεση της ομαλής λειτουργίας της βιβλιοθήκης είναι να πειθαρχούν όλοι στους κανονισμούς, να σέβονται τον χώρο και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις του προσωπικού. Οφείλουν να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται από τον χρήστη που την προκάλεσε. Για την ασφάλεια του υλικού της βιβλιοθήκης λειτουργεί στην έξοδο σύστημα ηλεκτρονικής ανίχνευσης. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝOΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜOΥ 

1.Οι χρήστες μπορούν να δανειστούν έως 3 βιβλία. Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται και τα τεκμήρια που ο χρήστης έχει ήδη δανειστεί από άλλες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου και δεν έχει επιστρέψει.

2. Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, οπτικοακουστικό υλικό, ερευνητικές & διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του Τμήματος καθώς και περιοδικά δεν δανείζονται.

3.Η διάρκεια δανεισμού για τους φοιτητές είναι 7 ημέρες. Σε έκτακτες περιπτώσεις ειναι δυνατόν να ανασταλεί η δυνατότητα δανεισμού τεκμηρίων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εφόσον ζητηθεί από διδάσκοντα. Τις τρείς πρώτες εβδομάδες κάθε εξαμήνου δεν πραγματοποιείται δανεισμός των Μονογραφιών Αρχιτεκτόνων και των Συλλογικών Τόμων για τις Κατοικίες.

4. O/Η δανειζόμενος/νη οφείλει να επιστρέψει το σχετικό υλικό, εμπρόθεσμα. Επιτρέπεται μια ανανέωση δανεισμού για άλλες 7 ήμερες (και τηλεφωνικές), εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό όριο επιστροφής του εντύπου.

5.Το πρόστιμο καθυστέρησης είναι 0,60 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα/βιβλίο. Από το πρόστιμο δεν εξαιρείται κανείς.

6.Χρήστες που χρωστούν στη Βιβλιοθήκη πάνω από 20 ευρώ χάνουν το δικαίωμα δανεισμού τεκμηρίων. O/Η δανειζόμενος/νη οφείλει να επιστρέψει το υλικό, στην κατάσταση που το παρέλαβε. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση είναι υποχρεωμένος/νη να το αντικαταστήσει ή να πληρώσει το αντίτιμο της αξίας του.

7.Για κάθε άλλο ζήτημα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης αρμόδια αρχή να αποφασίζει είναι η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης. 

 

ΩΡΑΡΙO ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Δευτέρα και Παρασκευή 10:00-14:00
Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη: 10:00-18:00.

Η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες ενώ κατά τις ημιαργίες και την περίοδο των διακοπών το ωράριο λειτουργίας είναι μειωμένο.

 

Επιτροπή Βιβλιοθήκης
Καλή Τζώρτζη, Επίκουρη Καθηγήτρια (Συντον.)
Πέτρος Κουφόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γεώργιος Α. Πανέτσος, Καθηγητής

 

Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Ελισάβετ Κηπουργού, Βιβλιοθηκονόμος Msc Cultural Organisations Management, τηλ. επικ. 2610 996189, e: elkipour@upatras.gr
Ασκούσα καθήκοντα υπευθύνου βιβλιοθήκης

Όλγα Κουνιάκη, ΕΤΕΠ, τηλ. επικ. 2610 996189, kouniaki@upatras.gr

 

Πάγκος Δανεισμού-Εξυπηρέτηση 
τ: 2610996190, e: librarch@upatras.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Βιβλιοθήκη Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Σχεδιαστήριο Σ5, 1ος όροφος
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα